Suomenkielisen uutistoimituksen ryhmät yhdistetään seuraaviksi uusiksi osastoiksi:

– 24h-toimitus vastaa kotimaan- ja ulkomaan uutisoinnista vuorokauden ympäri. Toimituksen päälliköksi 1.1.2014 alkaen on nimitetty Maria Annala. Annala johtaa nykyään STT:n reportteriryhmää. 24h-toimituksessa työskentelevät myös yötoimittajat, joiden siirtymistä Australiaan selvitetään vielä.

– Yhteiskuntatoimitus vastaa politiikan, talouden, rikos- ja oikeusasioiden, sosiaali- ja terveysaiheiden ja kulttuurin uutisoinnista. Toimituksen päälliköksi 1.1.2014 alkaen on nimitetty Piritta Rautavuori. Rautavuori toimii nykyään STT:n uutispäällikkönä.

– Deskitoimitus vastaa muun muassa uutisseurannasta, juttujen käsittelystä ja radio- ja nettiuutisten sekä uutisgrafiikan tuottamisesta. Toimituksen päällikkönä jatkaa uutisdeskin nykyinen esimies Maisa Lehtovuori.

– Uutiskuvan ja urheilutoimituksen yhteiseksi päälliköksi 1.1.2014 alkaen on nimitetty Panu Tuunala. Tuunala toimii myös päätoimittajien varamiehenä. Hän johtaa nykyään Lehtikuvan uutiskuvatoimintaa eli Uutiskuvaa.

STT:n aluetoimitukset saavat yhteisen esimiehen, jonka valinta on vielä menossa. Helsingissä toimiville osastoille nimitetään myöhemmin myös varaesimiehet.

Ruotsinkielisen FNB:n johdossa jatkaa Jan Snellman, joka on nimitetty toimituspäälliköksi.

Kaikki päällikkönimitykset on tehty kolmivuotiskaudeksi 1.1.2014 – 31.12.2016.

STT-Lehtikuvan uutispäällikköinä jatkavat Merja Könönen, Mimma Lehtovaara ja Laura Kolu. Myös heidän kautensa kestää kolme vuotta.

Lisäksi uutispäällikkötehtäviin on nimitetty Kimmo Mäkilä (31.5.2014 asti), Mia Peltola (1.6.2014-31.5.2015) ja Jaana Vaahtio (Kolun vanhempainvapaasijainen 31.8.2014 asti)