Luottamus Yleen on kasvanut edellisestä, kaksi vuotta sitten tehdystä mittauksesta. Suomalaiset ajattelevat myös, että Yle on erityisesti yhteiskunnallisesti merkittävä. Tutkimuksessa selvitettiin Ylen onnistumista tehtävissään ja Yle-verolle saatua vastinetta. TNS Gallup haastatteli tutkimusta varten runsaat 1000 suomalaista lokakuussa.

Suomalaisista 90 % luottaa Yleen. Yle on viidenneksi luotetuin yhteiskunnallinen toimija Suomessa. Samalla sijalla ovat puolustusvoimat ja Punainen Risti. Eniten Suomessa luotetaan edelleen poliisiin, ja jaettua kakkossijaa pitävät koululaitos, presidentti ja yliopisto. Luottamus Yleen on kasvanut kaikissa ikäryhmissä. Kahden vuoden takaisessa mittauksessa Ylen sijoitus oli seitsemäs ja suomalaisista 72 % luotti Yleen.

”Me Ylessä olemme kiitollisia suomalaisten Yleä kohtaan osoittamasta luottamuksesta. Se kertoo siitä, että Yle merkittävä julkinen toimija yhteiskunnassa ja mukana suomalaisten arjessa. Tämä on erityisen ilahduttavaa, kun mediankäyttö on kovassa muutoksessa ja Yle-keskustelu esimerkiksi lehdistössä saa välillä hyvinkin kriittisiä sävyjä. Tulosten parantuminen kertoo myös siitä, että Ylen toiminnan kehittäminen ovat menossa oikeaan suuntaan”, toteaa viestintäjohtaja Reija Hyvärinen.

Yle koetaan erityisesti yhteiskunnallisesti tärkeäksi, 90 % suomalaisista ajattelee näin. Henkilökohtaisesti Yle on merkittävä 75 %:lle väestöstä. Alle 30-vuotiaille Ylen henkilökohtainen merkitys on vähäisempi kuin muille ikäryhmille. Tämä vastaa sitä, miten nuoret käyttävät Ylen palveluja.

Yle onnistuu suomalaisten mielestä parhaiten niissä tehtävissä, joita myös pidetään tärkeimpinä. Tärkeimmiksi julkisen palvelun median tehtäviksi
koetaan kotimaiset ja turvalliset lastenohjelmat ja sisällöt, erityisryhmien palvelut sekä ylipäänsä kotimainen ja omalla äidinkielellä tuotettu sisältö.

Vastaajista 75 % kokee saavansa Ylen tarjonnasta vastinetta Yle-veromaksulleen vähintään melko hyvin. Vuosi sitten tv-maksulle saatu vastine oli kaksi prosenttiyksikköä alhaisempi. Vuoden verran käytössä ollut Yle-vero tunnetaan. Suomalaisista 79 % tietää, miten Yle rahoitetaan ja 71 % on tyytyväisiä rahoitustapaan.

Ylen toiminta nähdään vastuullisena: alle 45-vuotiaiden mielestä jopa vastuullisempana kuin vanhempien ikäryhmien mukaan. Lisäksi Yle
– on avoin (80 %)
– huomioi yhteiskuntavastuun eli ympäristöasiat, työntekijänsä ja eettiset
periaatteet (76 %)