Suomen paikallislehdet ovat myöntäneet vuoden 2013 Antti-patsaan Levikintarkastus Oy:lle tunnustukseksi paikallislehdistölle merkityksellisestä luotettavasta levikintarkastustyöstä ja sen kehittämisestä digiajan tarpeita vastaavaksi.

”Levikintarkastus Oy on tilattavien paikallislehtien pitkäaikainen yhteistyökumppani, joka omalla toiminnallaan ja palvelullaan on ollut rakentamassa paikallislehdistön profiilia luotettavana uutis- ja ilmoituskanavana, jonka tilaajamäärät Levikintarkastus Oy vuosittain tarkistaa jopa yhden tilaajan tarkkuudella”, tunnustuksen perusteluissa todetaan.

Lehden levikkiluku ei perustu pelkästään lehden itsensä antamiin tietoihin, vaan Levikintarkastus Oy varmistaa, että lehden antamat tiedot ovat yhtäpitäviä lehden painatustietojen sekä levikkitulojen kanssa. Yli 50 prosentin alennuksella myytyjä tai ilmaiseksi jaettavia lehtiä ei oteta huomioon levikkiä laskettaessa.

”Levikintarkastuksen huolellisesti tarkistama levikkiluku antaa luotettavan tiedon lehden maksetuista tilauksista, irtonumeroiden myyntimääristä sekä vapaakappaleista. Levikkiluvun perusteella myös paikallislehtien ilmoittaja-asiakkaat varmistuvat tilausmaksunsa maksavien tilaajien ja lukijoiden todellisesta määrästä”, paikallislehtijaoston puheenjohtaja Jaakko Ujainen kiittelee.

Paikallislehdet pitävät erityisen tervetulleena uudistuksena, että Levikintarkastus Oy on ryhtynyt tarkastamaan myös digilehtitilauksia, joiden määrät ovat olleet voimakkaassa kasvussa myös paikallislehdistössä. Painettujen paikallislehtien ja paikallisten digilehtien yhteenlaskettu kokonaislevikki kertoo hyvin lehtien kokonaislevikistä ja sen kehityksestä.

Levikintarkastus Oy:n keskeisin tehtävä on maksullisten sanoma- ja aikakauslehtien levikkien tarkastaminen. Yhtiön perustajina ja omistajina ovat lehtikustantajat, mainostajat sekä mainos- ja mediatoimistot.

Paikallislehtien Antti-patsas on jaettu vuodesta 1981 lähtien. Sillä kunnioitetaan ensimmäisen suomenkielisen sanomalehden, Suomenkielisten Tieto-Sanomien julkaisijan, rovasti Antti Lizeliuksen (1708–95) elämäntyötä.

Valtakunnallisen Antti-patsaan lisäksi paikallislehdet ja paikallislehtien ryhmät jakavat alueillaan maakunnallisia ja paikallisia Antti-patsaita tunnustukseksi paikallislehtien hyväksi tehdystä työstä.