Julkisen sanan neuvosto hyväksyi kokouksessaan 27.11.2013 uuden lausuman piilomainonnasta. Se täydentää Journalistin ohjeiden kohtaa 16, joka kuuluu seuraavasti: ”Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.”
Lausumassa korostetaan ehdotonta journalistista riippumattomuutta mainostajista ja sponsoreista myös silloin, kun tiedotusvälineet ovat tekemisissä merkittävän yhteistyökumppanin kanssa. Toimituksille asetetaan uusi velvoite harkita, millaisia lahjoja, kutsuja ja muita taloudellisia etuja sisältäviä tarjouksia ne voivat ottaa vastaan. Toimittaja ei lausuman mukaan esimerkiksi saa ottaa tuotteita lahjaksi testauksen jälkeen, jos niiden arvo on huomattava.

Kaupallisia tuotteita käsittelevän journalismin täytyy neuvoston mielestä olla läpinäkyvää, ja toimitusten pitää voida tarvittaessa avata, millä perusteilla ne ovat valinneet tuotteita testattaviksi tai uutisoitaviksi. Samat periaatteet koskevat mediayhtiöiden omia tuotteita ja tapahtumia.
Lausuma julkaistaan vaikeassa tilanteessa, johon media on ajautunut pitkään jatkuneen laskusuhdanteen ja toimintaympäristönsä nopean muutoksen takia. Neuvosto korostaa, että mediataloilla pitää olla vapaat kädet kehittää liiketoimintojaan ja etsiä uusia yhteistyömuotoja ilmoittajien kanssa, mutta niiden on pidettävä silloinkin kiinni yhteisesti sovituista pelisäännöistä ja erotettava selkeästi toimituksen tuottama aineisto maksetusta sisällöstä. On median oma etu, ettei se suostu epäeettisiin pikavoittoihin, vaan luottamus uskottavaan journalismiin säilyy.

Lausumaa valmisteltiin työryhmässä, jota johti neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen. Muut ryhmän jäsenet olivat Ollijuhani Auvinen, Juha Keskinen, Riitta Ollila, Riitta Pollari ja Jaakko Ujainen.