Yritysten business strategia liittyy olennaisesti toimintaympäristön muutokseen.

Uusien viestintävälineiden mallit kuten mobiiliviestintä ja sosiaaliset verkot muuttavat yritysten toimintatapoja, millä saattaa olla nopeaa ja erilaista vaikutusta liiketoimintaan kuin aikaisemmin, Deloitten tekemässä raportissa todetaan.

Sen vuoksi yritysten tulee varatua maineriskiin, jotta varmistutaan että vahingot ovat torjuttavissa ennakkoon.

Selvityksen mukaan yritykset kokevat sosiaaliset teknologiamediat suurimpana huolen aiheena. Koska sosiaalinen media on nopea ja globaali, yritykset arvioivat, että riski kasvaa, kuinka niitä arvioidaan maailman markkinoilla. Vuosikymmeniä rakennettu brändi saattaa kadota muutamassa minuutissa. Asiakkaat voivat muodostaa käsityksensä yrityksestä sosiaalisen median kommenttien perusteella mahdollisesti jo paljon aiemmin kuin yritys kykenee puolustautumaan tai muotoilemaan vastaustaan.