Toimitusjohtaja Vesa Kangaskorpi toteaa osavuositiedotteessaan, että talouden suhdanne ei osoittanut elpymisen merkkejä kolmannen kvartaalin aikana.

Mainonnan määrä ja yleinen kaupallinen aktiivisuus yhtiön toimialueilla jatkoivat vaisua kehitystä. Keskisuomalainen Oyj:n liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna, mutta samaan aikaan suhteellinen kannattavuus heikkeni.

Suomen Lehtiyhtymän vaikutus konsernin liikevoittotasoon on ollut selvästi positiivinen. Lehtiyhtymän integrointi osaksi Keskisuomalainen-konsernia on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

Konsernissa täsmennetään ja tiivistetään johtamisrakennetta ja uudistetaan yhtiön toimintatapaa.

Digitaalinen yksikkö rakenteilla

Digitaalisten tuotteiden kysynnän kasvaessa yhtiö rakentaa konsernin kattavan digitaalisen yksikön, jonka tarkoituksena on parantaa yrityksen kilpailukykyä digitaalisten palvelujen osalta.

Keskisuomalainen-konsernissa lanseerattiin kuluneen kvartaalin aikana netti-TV Sanomalehti Keskisuomalaiseen. ”Katsojamäärät ovat olleet hyvällä tasolla ja toimintaa laajennetaan konsernin muihin lehtiin. Netti TV-toiminnan uskotaan edelleen parantavan hyvällä tasolla olevaa kokonaistavoittavuuttamme”, Kangaskorpi kertoo.

”Uskomme suhdanteen jatkuvan loppuvuoden osalta vaisuna. Tämä korostaa edelleen yrityksen tehostamisohjelman määrätietoisen läpiviemisen merkitystä.”

Yhtiön liikevaihto tammi-syyskuussa oli 106,4 Me (78,4 Me), kasvua 35,6% edellisestä vuodesta. Liikevoitto oli 10,1 Me (13,0 Me), -22,6% edellisestä vuodesta. Liikevoittoprosentti oli 9,5% liikevaihdosta(16,6%).