Somerolla Itella Posti Oy:n palveluksessa työskentelevä Leena Nikkanen on valittu Vuoden varhaisjakajaksi. Valinta julkistettiin Sanomalehtien Liiton järjestämän Jakelun ajankohtaispäivän yhteydessä 21.11. Vantaalla.

Sanomalehden varhaisjakajana kolmetoista vuotta työskennellyt Nikkanen jakaa myös päiväpostia ja on siten yhdistänyt kaksi osa-aikatyötä kokopäivätyöksi. Varhais-jakelussa hän toimii vapaapäivittäjänä eli piirit vaihtuvat useasti viikon aikana.

Nikkasen ainutlaatuisuutta ja esimerkillisyyttä lehdenjakajana korostaa se, että hän ei ole koskaan antanut vakavan vamman estää jakotyön tekemistä. Nikkanen menetti lapsuudessaan molemmat jalkansa polvien alapuolta. Hän ei ole asettanut itseään erilaiseen asemaan vaan on jakanut sekä kerrostalot että muut alueet kuten työkaverinsa.

Esimiesten mukaan Nikkanen toimii sillanrakentajana päivä- ja yöhenkilöstön välillä tuoden esille molempien näkökulmia tasapuolisesti. Muutostilanteissa hän on tarkan puntaroinnin, paikallistuntemuksen ja hyvien vuorovaikutustaitojen avulla auttanut ennakolta huomaamaan epäkohtia ja tuonut esiin korjausehdotuksia sekä saanut aikaan parannuksia. Arkityöskentelyssä Nikkanen on joustava, tekee virheetöntä työtä sekä auttaa uusia jakajia korostaen työturvallisuuteen liittyviä asioita. ”En pysty” on tuntematon lausahdus Nikkaselle.

Kunniamaininta hädänalaisen auttamisesta

Tuomaristo myönsi kunniamaininnan Itella Posti Oy:ssä Espoon varhaisjakelussa työskentelevälle Jarmo Vahlforsille esimerkillisestä toiminnasta hädänalaisen auttamiseksi.

Vahlfors löysi jakovuorollaan portaikossa pudonneen ja vakavasti päähän loukkaantuneen henkilön, hälytti paikalle ambulanssin ja toimi hätäkeskuksen ohjeiden mukaisesti ammattiauttajien saapumiseen asti.

Tuomariston mielestä Vahlforsin osaaminen toimia yleisen auttamisvelvollisuuden mukaisesti on hyvä esimerkki siitä, että lehdenjakajien ja työnantajien on tärkeää huolehtia valmiuksista kohdata erilaisia yllättäviä tilanteita työvuoron aikana.

Vuoden varhaisjakaja -kilpailu

Vuoden varhaisjakaja -kilpailu järjestettiin kuudennen kerran. Voittajan valitsi seitsenhenkinen asiantuntijaraati, johon kuului työntekijä- ja työnantajajärjestöjen, työnantajien sekä sanomalehtikustantajien edustajia.

Kilpailun järjestävät Sanomalehtien Liitto, Viestinnän Keskusliitto, Sanoma Oyj, Itella Oyj, Posti- ja logistiikka-alan unioni ja Teollisuusalojen ammattiliitto.

Sääntöjen mukaan Vuoden varhaisjakaja -palkinto myönnetään sanomalehtien varhaisjakajalle, jakajapariskunnalle, jakajatiimille tai muulle jakajaryhmälle, joka on osoittanut työssään huomattavaa jakajan ammattitaitoa. Tämän lisäksi palkittava on toiminut esimerkillisesti muita motivoiden, osallistunut aktiivisesti työmenetelmien ja työyhteisön kehittämiseen, tehnyt palvelua tai työmenetelmiä parantavan aloitteen, muulla tavoin nostanut jakajien ammattikunnan yleistä arvostusta tai toiminut työnsä yhteydessä erityisen merkittävällä tavalla hädässä olevan auttamiseksi tai estänyt merkittävän vahingon aiheutumisen.