Soprano on Pohjoismaiden johtava viestinnän ja tietoteknologian yhdistävä asiantuntijayritys. Yhtiöllä on 150 työntekijää kolmessa maassa, Helsingissä, Tampereella, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä ja Tallinnassa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on Pekka Vennamo.

”Digitaalinen murros on Sopranolle juuri nyt keskeinen megatrendi. Murros vaatii toimintatapojen muutosta koko yhteiskunnalta, kaikilta yrityksiltä ja jokaiselta ihmiseltä. Tuo muutostarve tuottaa kysynnän, johon Soprano tarjoaa ratkaisut”, kuvaa Arto Tenhunen.

Keskeinen syy siihen, että digitalisoinnin tavoitteita ei ole saavutettu on se, että uutta tieto- ja viestintäteknologiaa on tuotu vanhoihin organisaatioihin, toimintatapoja ei ole muutettu eikä koulutusta ole annettu riittävästi. (Lähde: ETLA, Suuri Hämmennys -selvitys)

Sopranon siirtyminen päälistalle parantaa yhtiön rahoitusasemaa sekä mahdollistaa tarvittaessa myös yritysostot. Soprano harkitsee myös osakeantia listanvaihdon yhteydessä. Osakeannilla rahoitettaisiin yhtiön strategian mukaista nopeaa kasvua ja kansainvälistymistä.

Toimitusjohtaja Tenhunen: ”Pörssiyhtiöiden omistajien verokohtelun tulisi olla yhdenmukainen muiden yhtiöiden kanssa. Näin pörssiin saataisiin enemmän kasvuhakuisia ja entistä enemmän työllistäviä yrityksiä muiden Pohjoismaiden tavoin. Kansallisen pörssin menestys kuvaa erinomaisesti kunkin maan taloudellisen toimeliaisuuden tasoa ja ilmapiiriä.”