Muutoksen henkilöstövaikutuksia koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Ilmestymisrytmin harvenemisen takia Pohjolan Sanomien henkilömäärä vähenee yhdeksällä.  Muutos vaikuttaa eniten toimitukseen, jonka vahvuus vähenee seitsemällä.

Tehtyjen ratkaisujen johdosta Alma Media kirjaa neljännelle vuosineljännekselle 2013 arviolta 0,3 miljoonan euron kertaluonteisen kulun, joka koostuu pääosin uudelleenjärjestelykuluista.

Painetun lehden harventuvaa palvelua täydennetään päivittäisellä verkkopalvelulla. Pohjolan Sanomien verkkopalveluista osa muuttuu maksulliseksi vuoden alusta siten, että maksullinen sisältö on vain lehden tilaajien luettavissa. Digitaalisessa muodossa jaettavan maksullisen sisällön laajuus kasvaa muutoksen yhteydessä tuntuvasti. Nykyistä paikallisemmaksi muuttuvan lehden tilaushintaa puolestaan lasketaan ilmestymispäivien vähentyessä.

Tehtävillä muutoksella haetaan kannattavuuden parantamista. Negatiivinen levikkikehitys, laskusuhdanteen vaikutus mainosinvestointeihin sekä mainonnassa tapahtuva rakenteellinen murros ovat painaneet Pohjolan Sanomien liiketoiminnan tappiolliseksi. Pohjois-Suomessa tulosta syövät osaltaan myös suuremmat jakelu- ja kuljetuskulut.