”Hulluuden historia on vavisuttava teos. Se avaa aivan uudenlaisen näkymän hulluuteen yhteiskunnassa ja sen hoitoyrityksiin eri aikoina. Teos osoittaa kuinka sekä mielisairauksissa että niiden hoidossa kullakin ajalla on ollut omat muoti-ilmiönsä”, perustelee Kanava-palkintoraadin puheenjohtaja Ville Pernaa valintaansa.

”Hulluuden historia kertoo kuinka hulluus on nyt ja aina osa ihmisyyttä. Selviää, että joitakin hoitoyrityksiä olisi ollut syytä kutsua pikemminkin kidutukseksi kuin sairaanhoidoksi”, esittelee Kanavan päätoimittaja Ville Pernaa palkintoteoksen viestiä ja jatkaa: ”Mikä tärkeintä: Pietikäinen kirjoittaa vaikeasta aiheesta yleistajuisella, laajalle yleisölle suunnatulla ja lämpimän inhimillisellä otteella.”

Pietikäinen on aate- ja oppihistorian professori ja hän on tutkinut hulluutta noin 20 vuoden ajan. ”Tämä kirja heijastaa eteemme hulluuden vaihtuvat kasvot aina antiikista tähän päivään saakka”, kertoo Pietikäinen.

”Teos osoittaa miten hulluutta on selitetty ja hoidettu eri aikoina, ja miten hulluus medikalisoitiin eli kuinka siitä tehtiin mielisairaus. Silti tanssi poikkeavuuden ja normaaliuden välisellä kiikkerällä nuoralla on ikuista”, tiivistää Pietikäinen.

Petteri Pietikäinen (s. 1964) on aate- ja oppihistorian professori Oulun yliopistossa. Hän on tutkinut aihepiiriä pitkään ja julkaissut teoksia muun muassa C.G. Jungista, psykologisesta utopia-ajattelusta sekä ”hermostuneisuuden aikakaudesta” Ruotsissa.