MTV MEDIAn yt-neuvottelut käynnistyivät syyskuun alussa.

”Haemme rakenteellisilla uudistuksilla uusia, selkeitä painotuksia toimintaamme sekä aiempaa tehokkaampia toimintatapoja. Uutisten osalta se tarkoittaa verkon ja mobiilin sisältöjen roolin korostumista ja lisäpanostuksia päivittäiseen uutisointiin”, toimitusjohtaja Heikki Rotko linjaa.

Uutisiin uusi tutkivan journalismin ryhmä

Uutis- ja ajankohtaisohjelmissa tapahtuu muutamia keskeisiä muutoksia. Aamuohjelma Huomenta Suomi uudistuu tammikuussa 2014 ja siirtyy alihankintana tuotettavaksi ohjelmakokonaisuudeksi. Ajankohtaisohjelma 45 minuuttia lakkautetaan nykymuodossaan vuoden 2013 lopussa. Uutis- ja ajankohtaistoimitukseen muodostetaan uusi tutkivan journalismin ryhmä. Lisäksi neuvotellaan uutisgrafiikan osittaisesta ulkoistamisesta. Näiden ratkaisujen seurauksena uutis- ja ajankohtaistoimituksen irtisanomisten määrä tulee olemaan 14 henkilöä.

”Neuvottelujen taustalla on ollut näkemys uutisyleisön muuttuneista mediankäyttötottumuksista ja tarpeesta reagoida niihin. Näillä ratkaisuilla pyritään uudistamaan MTV:n kiinnostavaa aamukokonaisuutta. Sen lisäksi vahva oma uutishankinta ja tutkiva journalismi tulevat säilymään MTV:n uutisten keskeisenä osana. Nyt tutkiva journalismi saa entistä monipuolisemmin tilaa päivittäisissä uutissisällöissä. Tämä ratkaisu edesauttaa mahdollisuuksiamme kehittää uusia uutistuotteita mobiili- ja verkkosisältöihin”, vastaava päätoimittaja Merja Ylä-Anttila kertoo.

Myös MTV:n muu sisältötoiminta ja hallinnolliset tehtävät tehostuvat uudelleenorganisoitumisen myötä. Näiden järjestelyjen seurauksena irtisanomisia tulee kuusi.

Yhteistoimintaneuvotteluissa on sovittu myös, että MTV MEDIAn koko henkilöstö voidaan lomauttaa enintään 25 työpäivän ajaksi vuonna 2014. Lomautuksen taustalla on erityisesti ennakoitua pidemmäksi osoittautunut taloudellinen taantuma ja siihen liittyvä tarve sopeuttaa kustannusrakennetta.