Itella Oyj on arvioinut, että se joutuu vähentämään 150 henkilötyövuotta sanomalehtien alentuneen levikkimäärän takia. Tämä ilmenee eräiden kansanedustajien hiljakkoin jättämästä aloitteesta.

Kansanedustajat esittävät VKL:n laskelmiin nojautuen, että alv:n korotuksen nettotuotto on jäänyt huomattavasti odotettua pienemmäksi.

Sinuhe Wallinheimon mukaan vaikeaan tilanteeseen on kaksi syytä: tiedonvälityksen digitalisoitumisen ja sosiaalisen median esiinmarssi sekä kotimaassa tehdyt poliittiset päätökset. Erityisesti päätökset sanomalehtien arvonlisäverotuksesta sekä Yleisradion rahoituksesta ja julkisen palvelun roolista ovat jyrkentäneet hänen mielestään sanomalehdistön syöksykierrettä.

”Suomi on yksi Euroopan kovimmista sanomalehdistön verottajista. Ruotsissa sanomalehtien alv-kanta on asetettu 6 prosenttiin ja lisäksi Ruotsin valtio jakaa suoraa lehdistötukea 62 miljoonaa euroa ruotsinkieliseen uutistuotantoon”, kerrotaan hallitukselle jätetyssä kysymyksessä.

Sinuhe Wallinheimo ja 17 muuta kansanedustajaa jättivät 2.10. viestintäministeri Pia Viitaselle kirjallisen kysymyksen, jossa kysytään mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä suomalaisen sanomalehdistön ja sen työpaikkojen turvaamiseksi.

”On tärkeää, että sanoma- ja aikakauslehtien tilanteeseen on kiinnitetty kansanedustajien toimesta huomiota. Eduskunnalla olisi halutessaan mahdollisuus huolehtia tietystä osasta lehdistön – niin painetun kuin sähköisenkin – toimintaedellytyksiä päättämällä laskea lehtien myynnin arvonlisävero niin alhaiseen tasoon kuin se kansallisesti on mahdollista”, toteaa Viestinnän Keskusliiton (VKL) toimitusjohtaja Valtteri Niiranen.