Pohjolan Sanomia kustantava Alma Media Kustannus Oy aloittaa näitä rakenneuudistuksia koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden myötä henkilökunnan määrä voi vähentyä enintään 9 henkilötyövuodella.

 Alma Aluemedia -liiketoimintayksikön johtaja Kari Juutilaisen mukaan Pohjolan Sanomien suunniteltu muutos on seurausta median murroksesta. Tilausmaksujen arvonlisävero on vähentänyt merkittävästi levikkituottoja, ja erityisesti talouden taantuman myötä voimistunut ilmoitustuottojen lasku on vienyt pohjan kannattavalta liiketoiminnalta.

– Pohjolan Sanomien operatiivinen liiketoiminta on ollut tappiollista jo useamman vuoden ajan. Painamis-, jakelu- ja palkkakuluja on mahdotonta pienentää ilman isompaa rakenteellista muutosta. Alueen kantokyky ei yksinkertaisesti riitä ylläpitämään 7-päiväistä tilattavaa lehteä, Juutilainen sanoo.

Pohjolan Sanomien henkilöstön määrä on 43, josta toimituksessa työskentelee 29 henkilöä. Toteutuessaan ilmestymispäivien vähentäminen vaikuttaisi eniten toimituksen henkilöstöön.

Alma Aluemedia kustantaa Kemi-Tornio -alueella lisäksi 2-päiväistä Lounais-Lappi -nimistä kaupunkilehteä. Sen toimintaan ei ole suunniteltu muutoksia.

Alma Aluemedian lehtiperheeseen kuuluu Pohjolan Sanomien lisäksi neljä 7-päiväistä sanomalehteä, 17 tilattavaa paikallislehteä ja 9 kaupunkilehteä. Pohjolan Sanomien levikki oli noin 17 000 kappaletta vuonna 2012.