SPN Ogilvy, Venäjän suurin viestintätoimisto, järjesti yhteistyössä venäläisten tiedotusalan järjestöjen kanssa mielenkiintoisen Baltic Weekend Communications Forum -konferenssin viime viikolla Pietarissa. Osallistujia oli lähes 500 eri puolilta Venäjää.

Venäjän yritystiedottajat ja konsultit keskustelevat nyt vakavasti, miten yritysten luottamusta voidaan kasvattaa nostamalla yritysten tunnettuutta. Kun yritys tunnetaan ja se mielletään toimintatavoiltaan luotettavaksi ja uskottavaksi, kaupankäynti lisääntyy. Asiakkaat etsivät turvallista tavaran tai palvelun toimittajaa. Kun myynti nousee, kasvaa vastaavasti yrityksen arvo. Venäläiset yritysjohtajat investoivat viestintään sen vuoksi jatkuvasti lisää. Yritysviestintään käytetty rahamäärä on Venäjällä jo noin 500 miljoonaa euroa.

Venäjälläkin yritysten tunnettuuden kohottamainen tapahtuu lähtökohtaisesti moraalisesti oikeiden, eettisten pelisääntöjen mukaan. Valheesta jää aina kiinni, ja se vähentää yrityksen taloudellista arvoa. Viestinnän keinot ovat pitkälti samat kuin länsimaissakin. Tiedotustoimintaa ja lobbaamista tehdään suunnitellusti. Toimittajia ei enää lahjota siinä määrin kuten takavuosina ja näin myös mediaan voi luottaa entistäkin enemmän. Toki on muistettava, että toimittajien korruptoinnin kitkemisessä on vielä paljon tehtävää.

Venäläiset isommat yritykset ovat yllättävän nopeasti siirtyneet moderniin läpinäkyvyyttä korostavaan liiketoimintakulttuuriin. Siihen ovat vaikuttaneet ennen muuta pörssin vaatimukset, mutta myös aito halu tuoda huippuluokan ammatillisia viestintäkeinoja käyttöön. Läpinäkyvyyttä vaatii erityisesti sosiaalinen media. Facebook ja Vkontakte ovat armottomia kanavia.

Printtimedian heikkeneminen tiedotuskanavana ja vastaavasti nettipohjaisen viestinnän räjähdysmäinen kasvu tuovat kovia haasteita myös venäläisfirmoille. Lehtiä katoaa jatkuvasti. Internetistä on tullut hyvin monimuotoinen ja erityisesti sosiaalinen media on lyönyt läpi ehkäpä kovemmin jopa kuin lännessä.