Viestintäjohtajan virkakausi kestää viisi vuotta.

Pieski on toiminut liikenne- ja viestintäministeriön viestintäjohtajana vuodesta 2008. Tätä ennen hän toimi sosiaali- ja terveysministeriön viestintäpäällikkönä ja ympäristöministeriön viestintäpäällikkönä.

Viestintäjohtaja osallistuu ministeriön johtamiseen ja on ministeriön johtoryhmien jäsen. Hän johtaa ministeriön viestintää, joka vastaa ministeriön ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä, sidosryhmätoiminnasta ja verkkoviestinnästä. Vastuualueeseen kuuluu myös viestintäasioiden yhteistyö valtioneuvostossa ja ministeriön hallinnonalalla.