Neuvotteluihin liittyvä vuodelle 2014 ajoittuva enintään 30 päivän lomautusuhka koskee koko henkilöstöä. Lomautuksen taustalla on erityisesti ennakoitua pidemmäksi osoittautunut taloudellinen taantuma ja siihen liittyvä tarve sopeuttaa kustannusrakennetta.

Rakenteellisista muutoksista johtuvat mahdolliset vähennystarpeet kohdistuvat hallinnollisiin tehtäviin, uutis- ja ajankohtaistoimituksiin sekä sisältöjen hankintaan. Toiminnallisena muutoksena neuvotellaan esimerkiksi uutis- ja ajankohtaisohjelmien uudistamisesta vastaamaan suomalaisten muuttuvaa mediasisältöjen kulutusta.

”Mediamaailmassa eletään nyt haastavia mutta kiinnostavia aikoja. Meidän täytyy yrityksenä uudistaa toimintaamme vastaamaan muuttuneeseen markkinatilanteeseen. On selvää, että tässä kilpailussa pärjäävät ne, jotka ymmärtävät parhaiten muuttuvia mediankulutustottumuksia”, toimitusjohtaja Heikki Rotko toteaa.

MTV MEDIA käynnistää lisäksi hankkeen, jossa täsmennetään ulkoisen ostamisen strategiaa ja tehostetaan ostotoimintaa. Yhtiö jatkaa vahvaa kumppanuusstrategiaansa ja pyrkii sitouttamaan keskeiset yhteistyökumppanit tiiviimmin osaksi loppuvuonna 2013 uudistuvaa MTV:tä. Yhtiö uudistaa tuolloin yrityskulttuuriaan, visuaalisuuttaan, brändihierarkiaansa ja sisällönjakeluaan.