Tekstitettyihin ohjelmiin kuuluvat ensisijaisesti kotimainen draama, dokumentit ja asiasarjat, puheenaiheistavat viikko-ohjelmat ja ulkomaiset draamat.
Ohjelma pyritään tekstittämään aina, kun sen arvioidaan herättävän paljon keskustelua tai kiinnostavan erityisesti suomenruotsalaisia.

Uuden tekstityspalvelun saa digivastaanottimeen, kun valitsee tekstityskieleksi ruotsin. Tekstityskielen voi myös muuttaa ohjelman aikana.

Ylen ruotsiksi tekstitetyn suomenkielisen ohjelmiston tavoitteena on mm. edistää ruotsinkielisen väestön mahdollisuutta osallistua yhteiskunnasta ja kulttuurista käytävään keskusteluun.