Suomalaiset eivät myöskään kannata rajoituksia alkoholipakkausten ulkonäköön. Vain joka kymmenes on täysin samaa mieltä siitä, että alkoholituotteiden etikettien, pullojen ja pakkausten tulisi näyttää mahdollisimman vähän houkuttelevilta. Alkoholipakkausten tekemistä vähemmän houkutteleviksi vastustaa 65 prosenttia suomalaisista ja suurten terveyshaittamerkintöjen lisäämistä etiketteihin vastustaa 68 prosenttia.

”Tutkimus osoittaa, että suomalaisten laaja enemmistö hyväksyy nykyisen kaltaisen asiallisen alkoholimainonnan”, toteaa Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ry:n toimitusjohtaja Tarja Virmala.

”Mainonta on Suomessa tarkkaan säädeltyä ja alan toimijat ovat osoittaneet kykenevänsä myös itsesääntelyyn. Mainonnan sääntelyn lisäämisellä voisi olla hallitsemattomia seurauksia, sillä se todennäköisesti lisäisi verkkomainontaa ja antaisi kilpailuetua ulkomaisille valmistajille suhteessa suomalaisiin”, Virmala jatkaa.

Tutkimuksessa kysyttiin myös, pitäisikö epäterveellinen roskaruoka myydä vähemmän houkuttelevissa mustavalkoisissa yleispakkauksissa, jotta sen käyttö vähentyisi. Ehdotus sai tylyn kohtelun, sillä 70 vastaajista oli ehdotusta vastaan.