Neuvosto ja asiamies Tina Wessman ottavat kantaa sellaisiin markkinatutkimusalan toimintatapoihin, joiden voidaan katsoa rikkovan alan kansainvälisiä ja kansallisia sopimuksia ja käytännesääntöjä. Nämä käytännesäännöt koskevat myös sellaisia tutkimuksia, joita yritykset tekevät itse (käyttämättä tutkimusyritystä apuna). Neuvostoon ja asiamiehelle voivat asioita jättää käsiteltäväksi sekä kuluttajat että yritykset, järjestöt ja muut organisaatiot. Yhteydenotto onnistuu verkkosivujen lomakkeen kautta.

– Kansallisen itsesäätelyjärjestelmän avulla sekä kuluttajat että yritykset voivat nostaa esille epäasialliseksi kokemaansa tutkimustoimintaa. Itsesäätelyjärjestelmä on myös osa tutkimusalan kansainvälistä yhteistoimintaa, ja vastaavia järjestelmiä on viime vuosina rakennettu useimpiin Euroopan maihin, sanoo TEN:n puheenjohtaja Marja-Leena Mansala.

Kuluttajan kannalta useimmiten vastaan tulevia asioita ovat markkinatutkimuksen ja suoramarkkinoinnin sekoittuminen, vaikkapa kun näennäisesti tutkimuksena alkava yhteydenotto paljastuukin myyntipuheluksi. Myös tutkimuksiin osallistuvien henkilötietojen vastuullinen käyttö huolettaa kuluttajia. Näiden asioiden tiimoilta käyty keskustelu on alalla johtanut toimenpiteisiin itsesäätelyn rakentamiseksi, toteaa Mansala.

TEN:in jäsenet 2013 alkavalla toimikaudella:
Neuvoston puheenjohtaja: Marja-Leena Mansala, IPR University Center
Varapuheenjohtaja ja tieteellinen asiantuntija: Professori Jaakko Aspara, Aalto yliopisto, School of Business.
Suomen Markkinatutkimusliiton edustaja: Puheenjohtaja Juha Aalto
Suomen Markkinointitutkimusseura: Puheenjohtaja Jukka Saarenpää
Mainostajien Liitto: Toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski