– Paikallisradiot tarjoavat kansalaisille tärkeän alueellisen näkökulman, joka huomioi alueen väestön ja esimerkiksi erityisryhmien tarpeet. Paikallinen sisältö tuo myös monipuolisuutta suomalaiseen radio-ohjelmien tarjontaan, sanoo asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen.

Muutoksen myötä avautuu haettavaksi 15 uutta radiotaajuuskokonaisuutta, joihin myönnettävät luvat ovat voimassa vuoden 2019 loppuun saakka. Lisäksi muutos laajentaa kymmenen nykyisen valtakunnallisen ja paikallisen radion kuuluvuusaluetta. Kyseessä on tämän toimilupakauden viimeinen laajempi täydennyskierros.

– Radiotoiminta herättää paljon kiinnostusta. Toimintaa linjataan muun muassa ministeriön valmistelemassa tietoyhteiskuntakaaressa, minkä lisäksi tarkoitus on laatia toimintasuunnitelma suomalaisen radiotoiminnan turvaamiseksi, ministeri Viitanen kertoo.

– Tietoyhteiskuntakaaren säädösten tarkoitus on luoda toiminnalle yhtenäiset ja selkeät säännökset, jotta radioasemilla olisi toiminnalleen tasapuoliset lähtökohdat. Toimintasuunnitelman tavoitteena on elvyttää ja kehittää erityisesti paikallisradioiden toimintaa, jotta alueellinen radiotoiminta olisi elinvoimaista myös tulevaisuudessa, ministeri toteaa.

Hallituksen esitys tietoyhteiskuntakaareksi annetaan eduskunnan käsittelyyn tulevan syksyn aikana. Radiotoiminnan elinvoimaisuutta koskevan toimintasuunnitelman laatimiseksi ministeriö tulee syksyn alussa asettamaan työryhmän, johon kutsutaan mukaan alan toimijoiden edustajia.

Asetus radiontaajuuksien käyttösuunnitelman muuttamiseksi hyväksyttiin 15. elokuuta 2013.