Levikintarkastus tuottaa mainospäättäjille tietoa tärkeimpien aikakaus- ja sanomalehtien sekä digitaalisten lehtien levikeistä. Yhtiö tarkastaa myös merkittävimpien messutapahtumien kävijä- ja näytteilleasettajamääriä.

Levikintarkastus teettää ja organisoi myös Kansallisen Mediatutkimuksen eli KMT:n. Tutkimus tuottaa tietoa mm. painettujen ja digitaalisten lehtien lukijamääristä sekä lehtibrändien kokonaistavoittavuudesta.