Mainonnan eettinen neuvosto otti 17.6.2013 kantaa iltalehti.fi -sivustolla olleeseen mainokseen ”Ilokaasukauppa Laillinen päihde – Ei krapulaa!”.

Mainonnassa käytettiin affiliate-markkinointia, jossa kolmantena osapuolena olevat mainostajat julkaisevat mainoksia internetissä. Mainostaja totesi, ettei se voinut tarkastaa sisältöä ennakkoon, ja että mainos oli yrityksen linjan sekä ohjeiden vastainen.

Vaikka mainoksen sisältö on ollut yrityksen ohjeistuksen vastainen ja mainos on poistettu verkkosivulta, mainostaja on kuitenkin vastuussa mainoksestaan, vaikka sen olisi julkaissut kolmas osapuoli.

”Mainostoimiston, julkaisijan ja muiden markkinoinnin alalla toimivien tulee noudattaa samoja sääntöjä. Niiden vastaista menettelyä ei voi perustella sillä, että markkinoinnin sisältö on ollut kokonaan tai osittain muiden laatima”, korostaa mainonnan eettisen neuvoston pääsihteeri Paula Paloranta.

Keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva mainonnan eettinen neuvosto (MEN) antaa lausuntoja, ovatko mainokset hyvän tavan vastaisia. Neuvosto soveltaa Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisääntöjä. Kantelun neuvostolle teki yksityishenkilö.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 23 artiklan mukaan markkinoija on vastuussa kaikesta markkinoinnistaan.

Markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla eikä se saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) ovat varoittaneet ilokaasun päihdekäytön vaaroista, sillä ilokaasun hengittämiseen liittyy tukehtumisvaara. Ilokaasua verkkokaupoissa myyvät yritykset ovat markkinoineet tuotteita aggressiivisesti vapunjuhlintaan. Lasten ja nuorten vanhempia on kehotettu puuttumaan kaasupatruunoiden väärinkäyttöön, jotta vaaratilanteilta vältyttäisiin.