Järjestelyn tulosvaikutus on noin miljoona euroa vuodessa parempi kuin vaihtoehtoisilla painoratkaisuilla. Järjestelyyn liittyen Jyväskylän painoon tullaan tekemään automaatioastetta nostavia investointeja.

Kuopion painossa on noin 30 vakituista työntekijää. Osalle heistä pyritään tarjoamaan töitä yhtiön muissa painoissa. Työllistyvien työntekijöiden tarkempi määrä on selvillä vasta myöhemmin tänä vuonna, kun vuoden 2014 painotöiden työkanta on varmistunut.

Kuopion painon painokone on iältään Suomen vanhin ja se on hankittu vaiheittain pääosin 1970- ja 1980-luvuilla. Järjestelyn vaihtoehtona oli Kuopion painon merkittävä uudistaminen tai kokonaan uuden painon rakentaminen.

Sanomalehtipainamisen osaamista yhtiössä on jo vuodesta 1888 alkaen.