Taloustutkimuksen tuoreen eMedia 2013 -tutkimuksen mukaan kolme neljästä 15-79-vuotiaista suomalaisista lukee edelleen tilattavia paperisia sanomalehtiä. Niiden parissa vietetty aika suhteessa lehtien verkko- ja mobiilipalveluihin kuitenkin kutistuu koko ajan – vielä syksyllä 2011 paperilehden äärellä kului 73 prosenttia kaikesta lehtien lukuajasta, nyt enää 63 prosenttia.

Selvimmin sanomalehtien lukutottumuksissa tapahtuva murros näkyy alle 35-vuotiaiden keskuudessa, joiden käyttämästä sanomalehtien lukuajasta enää alle puolet kuluu paperilehden äärellä. Muutos on tapahtunut sangen nopeasti muutaman viime vuoden aikana. Vielä keväällä 2010 paperilehtien lukemiseen kului kyseisessä ikäryhmässä kaksi kolmasosaa lukuajasta. Toissasyksynä 15-24-vuotiaiden paperilehden parissa viettämä aika laski alle 50 prosentin, ja nyt 25-34-vuotiaat seuraavat perässä.

Sanomalehtien lukijoiden tottumukset muuttuvat siis jatkuvasti. Tutkimuksen tuloksista voidaan jo nyt nähdä, että esimerkiksi lehtien mobiiliversioita luetaan pääsääntöisesti aivan muualla kuin kotona, missä paperilehteä on perinteisesti luettu. ”Tulevaisuuden mediakäyttö tapahtuu aikaan, paikkaan ja päätelaitteeseen sitoutumatta, ja siinä murroksessa digitaaliset kanavat ovat monesti perinteisiä vahvemmalla”, tiivistää tutkimusjohtaja Kari Roose.

Kuluttajien valmius maksaa sisällöistä tuo kuitenkin omat haasteensa, sillä sanomalehtien digitaaliset sisällöt on pääsääntöisesti totuttu saamaan maksutta. Toistaiseksi lehtien verkkosisällöistä maksavat ovatkin vielä selkeästi vähemmistössä – harvempi kuin joka kymmenes maksaa niistä.

Taloustutkimuksen uusi eMedia 2013 ‐tutkimus kartoittaa digitaalisen murroksen vaikutuksia suomalaisten mediakäyttöön. Tutkimus luotaa muun muassa sitä, miten uudet verkkoformaatit muuttavat perinteisten medioiden käyttöä ja miten medioiden sisällöt liikkuvat sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksessa haastateltiin maalis-huhtikuussa 2013 väestöä edustavalla otannalla 1014 15-79-vuotiaista suomalaista puhelimitse ja 2219 yli 15-vuotiasta suomalaista Taloustutkimuksen Internet-paneelissa.