Markkinaoikeus kieltää DNA Oy:tä väliaikaisesti käyttämästä matkaviestinverkkonsa tai siinä tarjottavien hyödykkeiden markkinoinnissa ilmaisuja ”Suomen nopein liikkuva laajakaista”, ”Suomen nopein liikkuva laajakaista sinulle, joka haluat nettiin 4:n G:n nopeudella” tai näihin rinnastettavissa olevia ilmaisuja, joissa totuudenvastaisesti tai harhaanjohtavalla tavalla väitetään DNA:n matkaviestinverkon olevan Suomen nopein tai matkaviestinverkossa tarjottavien tiedonsiirtopalvelujen olevan Suomen nopeimpia.

DNA:n on noudatettava kieltoa heti 100.000 euron sakon uhalla. Kielto on voimassa siihen saakka kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Markkinaoikeus toteaa, että jatkuvasti muuttuvassa markkinatilanteessa ja eri verkkoteknologioiden kehittyessä, markkinoinnin tulee perustua mahdollisimman ajantasaiseen tietoon ja sen pitää tuoda selvästi esiin tutkimustulosten varaumat. Lisäksi markkinaoikeus katsoo, että tutkimuksissa tulisi painoarvo antaa nopeimpien kuluttajien käytettävissä olevien verkkojen mittaamiselle. Markkinaoikeuden mukaan markkinointihetkellä DNA:n käyttämä tieto ei ollut vaaditulla tavalla ajantasaista, tai ottanut riittävästi huomioon verkkojen kehitystä, joten se asetti DNA:lle kiellon tiettyjen markkinointiväitteiden käyttöön.

Markkinaoikeuden päätös