Vuosikertomusarvio järjestettiin nyt neljättä kertaa. Taso oli korkea erityisesti listattujen yhtiöiden sarjassa. Vuosikertomus tehdään yhä useammin verkkokertomuksena ja vain osia, kuten toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot liitetietoineen, taitetaan ja painetaan.
”Raportit ovat entistä persoonallisempia; yritykset antavat omien tavoitteidensa näkyä ja hakevat rohkeasti liiketoimintaansa sopivaa toteutusta”, raati toteaa.
 
Vuoden 2012 vuosikertomuksissa korostuvat visuaaliset ratkaisut ja erityisesti infografiikka. Aikakauslehtimäisyys on edelleen pinnalla ja organisaatiot uskovat tarinoiden voimaan. Erilaisia genrejä sekoitetaan luontevasti.
 
Vastuullisuuden kuvaus on sulautettu osaksi liiketoimintaa. Raati peräänkuuluttaa kuitenkin entistä suurempaa avoimuutta:
”Hallituksen toimintakertomukset kaipaavat taloudellisen aseman tarkempaa avaamista suhteessa tavoitteisiin ja strategiaan”, raati toteaa. ”Kehitettävää on lisäksi markkinointipuheen ja raportoivan asiapuheen tasapainon hakemisessa.” 

Sampon verkkototeutus edelläkävijä

Listayhtiöiden sarjan voittaja Sampo Oyj on verkkovuosikertomusten edelläkävijä. Raadin mielestä Sampon vuosikertomus on erinomainen kokonaisuus. Se on samaan aikaan konservatiivinen ja moderni sekä ilmentää tyylikkäällä ja hienostuneella tavalla yrityksen brändiä. Sivuston arkkitehtuuri ja rakenne toimivat hyvin. Tietoa on paljon, mutta eri osiot on jäsennelty huolellisesti. Toiminnan tavoitteet: omistaja-arvon kasvattaminen ja hyvä osingonmaksukyky, on nostettu selkeästi esiin.
 
Listaamattomien yritysten sarjassa parhaana palkittiin SATO Oyj:n painettu vuosikertomus. Asuntosijoitusyhtiö jatkoi menestystään, sillä yhtiö pokkasi sarjansa ykköspalkinnon jo edellisessä arviossa, vuoden 2010 kertomuksestaan. SATOn vuosikertomus on tarinallinen, kohtaamisia asiakkaiden, henkilöstön ja omistajien kanssa. Palvelu ja lisäarvon tuottaminen asiakkaalle, mutta myös omistajalle, näkyy kertomuksessa hyvin. Taitto on hyvä ja hienostuneen moderni. Toimitusjohtajan katsauksen teksti on sujuvaa, helposti luettavaa ja ymmärrettävää. Teksteissä on suosittu lyhyitä kappaleita ja selkeätä otsikointia erinomaisella tavalla.
 
Asiantuntijaraadissa olivat tänä vuonna:
 
·         Marjatta Virtanen, toimitusjohtaja, IRMA Advisors Oy (taloudellinen raportointi),
·         Marja-Liisa Kuronen, vanhempi yliopistonlehtori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu (toimitusjohtajan katsauksen tekstilaji ja tyyli) sekä
·         Marjatta Itkonen, professori, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu (visuaalisuus).
 
Suomen suurimman viestintäammattilaisten järjestön ProComin järjestämä Vuosikertomusarvio edistää yritysten ja yhteisöjen avointa ja tavoitteellista viestintää ja lisää viestinnän laatuun kohdistuvaa yleistä mielenkiintoa. Saatu palaute ja arvosana toimivat monille myös viestinnän mittarina ja palkitsemisen kriteerinä. Tavoitteena on tarjota osallistujille ulkopuolinen ja riippumaton näkemys yhteisön vuosikertomuksesta osana yrityskuvaa sekä tarjota ajatuksia tulevaisuuden kehitystyöhön.