Lapin Kansalle myönnetään 50 000 euron tuki saamenkielisen uutisaineiston tuottamiseen ja julkaisemiseen.

Tukea hakivat myös Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Karjalan Kielen Seura r.y. Niiden hakemukset hylättiin siksi, etteivät niiden lehdet täytä tukiasetuksen mukaista sanomalehden tai verkkolehden määritelmää.

Asetuksen mukaan sanomalehdeksi katsotaan julkaisu, joka ilmestyy vähintään kerran viikossa. Verkkojulkaisulla tarkoitetaan avoimen tietoverkon kautta toimitettua sähköistä julkaisua, jonka sisältöä täydennetään vähintään kolme kertaa viikossa.