Journalistiliiton valtuusto päätti työtaistelutoimista yksimielisesti perjantaina Helsingissä sen jälkeen, kun yli viisi viikkoa kestäneet työehtoneuvottelut Viestinnän Keskusliiton kanssa olivat päättyneet tuloksettomina.

Työtaistelutoimista ilmoitettiin valtakunnansovittelijalle ja VKL:lle.

”Mitoitus on erittäin tuntuva, kun lähes puolet noin 5 000 lehdistössä työskentelevästä jäsenestämme on lakonuhan piirissä. Tämä on suoraa seurausta työnantajaleirin toimista neuvotteluissa. Toivomme täydestä sydämestämme, että tämä näköala muuttaa vastapuolen asenteen ja pääsemme sopimaan työehdoista ilman työtaistelua”, Journalistiliiton puheenjohtaja Arto Nieminen sanoo.

”Emme vaatineet sen enempää palkanlisää kuin mitä muille samojen työnantajien palveluksessa oleville on jo sovittu. Meille tarjottiin mitätöntä 0,5 prosentin paikallista erää kymmenestä kuukaudesta, jonka perään olisimme saaneet uudelleen eteen vaatimuksen työajan pidentämisestä. Kentän viesti oli ehdoton – tämä peli ei vetele”, Nieminen sanoo.

Perjantaina 17. toukokuuta kello 14.00 alkavaksi ilmoitetun lakon piiriin journalistit ovat asettamassa kaikki liittoon kuuluvat henkilöstöryhmät toimitusten tukitehtävistä esimiestasolle asti. Lakon kestolle ei ole asetettu rajaa.

Kohteina ovat käytännössä kaikki 6- ja 7-päiväiset sanomalehdet, joitakin pienempiä sanomalehtiä, lehtien verkko- ja yhteistoimituksia, STT-Lehtikuva, useita maakuntalehtien ilmestymispaikkakuntien kaupunkilehtiä ja lisäksi muutama paikallislehti. Suurimmat lakon piiriin aiotut toimitukset ovat isoissa viestintäkonserneissa.

Lisäksi lakko ulottuisi lehdissä tehtävään televisiotyöhön eli etenkin Nelosen Uutisiin, jonka toimitus on lehdistön tavoin sopimuksettomassa tilassa.

Yleensä pienet paikallislehdet, joissa työskentelee alle kymmenen liiton jäsentä, sekä aikakauslehdistö jäävät tässä varoituksessa lakon ulkopuolelle. Lakkovaroitus ei myöskään koske puolue- ja järjestölehtiä eikä uskonnollisia ja hengellisiä julkaisuja.

Ylityökiellon ja nyt annetun lakkovaroituksen lisäksi Journalistiliiton valtuusto antoi liiton hallitukselle valtuudet laajentaa tarvittaessa työtaistelutoimia.