Maailman henkisen omaisuuden päivässä Helsingissä puhunut Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen perää tekijänoikeussopimusjärjestelmän vahvistamista ja monipuolistamista. Konkreettisesti tämä tarkoittaisi yleistä sopimuslisenssiä, joka antaisi tekijänoikeusosapuolille aivan uusia mahdollisuuksia.

Nykyinen tekijänoikeusjärjestelmä digitaalisessa ympäristössä ei toimi, tiivistää Kivinen. Tekniikka on muuttunut nopeammin kuin lainsäädäntö ja tekijänoikeuksien hallinta. Yle maksaa tekijänoikeuksista vielä monessa mielessä vanhan mallin mukaan. Yle haluaa turvata tekijöille ja esittäjille heidän tulonsa.

”Tekijänoikeusjärjestelmän on toimittava myös digimaailmassa, jotta Suomi voi kansakuntana ja taloutena luoda uutta työtä ja elinkeinotoimintaa. Nykytilanteessa kuluttajatkin ovat ymmällään. Tekijänoikeuslaki ja koko järjestelmä pitää uudistaa perusteitaan myöten. Silloin puhutaan ylikansallisesta, vähintään EU:n laajuisesta ja pahimmillaan vuosikymmenen projektista”, toteaa Kivinen.

”Lopettakaamme ruikutus uudesta laista tai kaiken kattavasta järjestelmästä, sillä sellaista ei ole nurkan takana. Jotta periaatteet ja käsitteistö eivät olisi jo syntyessään ajastaan jäljessä, tulee tavoitteena olla joustava, pikemmin keskeisten periaatteiden kuin yksityiskohtien sääntely. Järjestelmä, joka kestää aikaa, koska emme tiedä, mitä kulman takana on tulossa”, Kivinen tiivistää.

”Toivon, että myös nopeille korjauksille nähtäisiin mahdollisuuksia. Jotain on tehtävä ennen suurta reformia. Se jotain ei ole lain perusteiden tai yksityiskohtien hienosäätö, vaan pykälä, joka antaa osapuolille vapauden sopia vapaasti mistä vain. Sellaisestakin, josta ei vielä tiedetä tai jota edes osata kuvitella”, sanoo Kivinen.

Kivinen ehdottaa sopimusjärjestelmän vahvistamista ja monipuolistamista nykyiseltä pohjalta yleisellä sopimuslisenssillä. Se antaisi tekijänoikeusosapuolille mahdollisuuden sopia aivan uusilla tavoilla mistä tahansa palvelusta tai hankkeesta, mikäli osapuolet saavuttavat yhteisymmärryksen sopimuksen ehdoista.

Yleinen sopimuslisenssi on ollut Tanskassa käytössä jo pitkään. Ruotsiin ja Norjaan se on tulossa.

”Yleisen sopimuslisenssin hyödyntäminen edellyttää nykyistä kehittyneempää sopimus- ja neuvottelukäytäntöä. Sopimisen kulttuuria edistäisi merkittävästi se, että osapuolten läpinäkyvyydelle asetettaisiin vähimmäisvaatimukset”, Kivinen ehdottaa.

Avoimuudella edistetään osapuolten hyvien käytäntöjen soveltamista laajemmin. Avoimuudella kotimaiset toimijat asetetaan keskenään yhdenvertaiseen asemaan ulkomaisten toimijoiden kanssa ja ennen kaikkea lisätään toimijoiden keskinäistä luottamusta. Tämä rohkaisisi uusiin avauksiin.