Rovaniemen painon lakkauttamisen myötä koko Rovaniemen painon ja postituksen henkilöstön, yhteensä 23 henkilöä, työsuhteet tulevat päättymään. Irtisanomiset ajoittuvat maaliskuulle 2014. Alma Manu tarjoaa irtisanottaville uudelleensijoitusvalmennusta ja tukea uudelleentyöllistymiseen.

Painon sulkemispäätöksen johdosta Alma Media kirjaa toiselle vuosineljännekselle 2013 arviolta 3 miljoonan euron kertaluonteisen kulun, joka koostuu pääosin käyttöomaisuuden arvonalentumisesta.

Rovaniemen painon sulkemispäätöksen taustalla ovat yleiset painotoiminnan tehostamistavoitteet sekä toiminnan kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden turvaaminen myös jatkossa. Alma Median nyt Rovaniemellä painettavien maakuntalehtien Lapin Kansan ja Pohjolan Sanomien sekä useiden kaupunki- ja paikallislehtien tulevasta painopaikasta tehdään päätös kevään aikana. Lehtien ilmestymiseen muutoksilla ei ole vaikutusta.

– Lapin Kansan kehittäminen maakunnan ykkösmediana jatkuu. Painopaikan vaihtuminen ei vaikuta Lapin Kansan, Pohjolan Sanomien tai muiden Rovaniemellä painettujen lehtien journalistiseen sisältöön, tai lukijoiden saamaan palveluun, sanoo Lapin Kansan päätoimittaja Matti Posio.

Vuonna 2012 Alma Manu työllisti yhteensä noin 1 090 henkilöä Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa. Heistä lehdenjakajia oli noin 930 henkilöä.