Toimialan murros ja heikko suhdanne vaikuttivat myös Alma Median taloudelliseen kehitykseen. Yhtiön liikevaihto laski 7,7 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 74,9 (81,1) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, 5,5 milj. euroa, laski 35,5 % vertailukauden tasosta, mikä johtui pääasiassa painetun median kannattavuuden laskusta. Ilmoitusmyynti laski 11,3 %.
 
Alma Median tulosta ovat alkuvuonna tukeneet vuonna 2012 toteutetut yritysostot ja tehostamistoimenpiteet. Julkaisutoiminnan uudelleenjärjestelyillä toteutettu uusi alueellisen median toimintamalli on tuonut mukanaan myös merkittäviä kustannussäästöjä. Ulkomailta hankitut, rekrytointipalveluihin keskittyvät yhtiöt tasoittivat hyvällä menestyksellään kotimaan heikkoa tilannetta ja kasvattivat Alma Median digitaalista liikevaihtoa. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli ensimmäisellä neljänneksellä 28,6 % (24,0 %).
 
Alma Median strategiana on kasvattaa digitaalisten palveluiden osuutta liikevaihdosta edelleen.  Ensimmäisellä neljänneksellä lanseerattiin uusia digitaalisia verkkopalveluita kuluttajille ja yrityksille, josta esimerkkinä Yourlapland.com palvelu.  Uusia ratkaisuja tuotiin myös julkaisutoimintaan, jossa sähköisten kanavien maksulliset sisällöt sekä mobiilin mediakäytön käyttökokemuksen parantaminen ovat kehitystyön keskiössä.
 
Painetun median kilpailukyvystä pidetään huoli tehokkuutta lisäävin toimin. Toimitusyhteistyön tiivistäminen lukijoiden palvelun parantamiseksi on edelleen käynnissä ja ensimmäisellä neljänneksellä aloitettiin sisältö- ja kehitysyhteistyön Ilkka-Yhtymän, Kalevan ja Turun Sanomien sanomalehtien kanssa. Alma Media aloitti myös uuden painolaitoksen käyttöönoton Tampereella. Uusi painolaitos parantaa käynnistysvaiheen jälkeen tuotantotehokkuutta sekä painetun median laatua ja mahdollistaa myös tuoteuudistukset, Telanne toteaa.
 
Alma Media aloitti maaliskuussa säästötoimenpiteet, joilla pyritään turvaamaan yrityksen kannattavuus ja kilpailukyky taloudellisesti haastavassa tilanteessa.