Palvelut ovat arkipäivää lähinnä aloittavien yritysten piirissä. Pienet ja keskisuuret yritykset seuraavat hieman jäljessä ja suuryritykset ovat enimmäkseen vasta pilotoimassa pilvipalveluja. Toimialojen välillä ei tässä suhteessa ole merkittäviä eroja.

Perinteinen ohjelmistotuotteisiin ja asiakaskohtaisiin ohjelmistoihin perustuva liiketoimintamalli muuttuu radikaalisti pilvipalveluiden myötä. Internet ja pilvialustat ovat jo muuttaneet täysin pelimarkkinat. Pienten ja keskisuurten yritysten perusohjelmistot ja vähitellen myös esimerkiksi viihdepalvelut siirtyvät pilveen.

Selvityksessä todetaan, että pilvipalvelut muuttavat myös ICT-alan markkinoita. Markkinoiden uudelleenjako on jo käynnissä, kun perinteiset suuret IT-ulkoistukset vähitellen korvautuvat pilvipalveluilla. Alalle syntyy uutta liikevaihtoa samalla, kun yleinen liiketoiminnan digitalisoituminen etenee.

Tutkimuksessa arvioitiin kotimaisen pilvimarkkinan volyymin olleen vuonna 2012 noin 140 miljoonaa euroa ja kasvavan 380 miljoonaan euroon vuonna 2015. Markkinan vuosittainen kasvu on keskimäärin 40 prosenttia aikavälillä 2012–2014.

Pilvipalveluiden hyödyntämisen esteitä ja hidasteita havaittiin olevan vielä monia. Ne jakaantuvat pääasiassa osaamisen ja tiedon puutteisiin sekä pilvipalvelujen juridiikkaan ja sääntelyyn liittyviin kysymyksiin.