MTL:llä ja PALTAlla on yhteisiä elinkeinopoliittisia tavoitteita: yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön tiivistäminen kumppanuuksia rakentamalla, julkisten hankintojen kehittäminen sekä palveluyritysten rahoitusmahdollisuuksien parantaminen ja kasvun kannusteet. Verkostotalouden ja luovien alojen merkityksen nousu edellyttää myös aineettomaan pääomaan liittyvän osaamisen lisäämistä ja läpinäkyvyyttä.

”Markkinointi on keskeinen talouden kasvuun vaikuttava voima. PALTAan liittyminen mahdollistaa markkinoinnin painoarvon kasvattamisen suomalaisessa elinkeinoelämässä. Lisäksi pystymme tehostamaan toimintaamme sekä tarjoamaan kattavampia jäsenpalveluita”, toteaa MTL:n hallituksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen.

”PALTAn päätoimialat ovat logistiikka, tietoliikenne ja tekniset palvelut sekä asiantuntija- ja erityispalvelut. Markkinointi- ja viestintäala täydentävät hyvin PALTAn kattavuutta BtoB-palvelualojen edunvalvojana”, sanoo PALTAn toimitusjohtaja Riitta Varpe.

”Uudet työpaikat Suomessa syntyvät pk-sektorille ja palvelualoille. PALTAlla on merkittävä rooli palveluiden puolestapuhujana ja pk-yritysten kilpailukyvyn tukijana. PALTAn jäseninä on muitakin luovia aloja ja pitkän tähtäimen tavoitteenamme on luoda yhteinen toimialaklusteri”, sanoo MTL:n toimitusjohtaja Tarja Virmala.

MTL säilyy edelleen itsenäisenä toimialaliittona, jolla on oma hallitus ja hallinto. Paltaan liittymisen jälkeen MTL:n jäsenet ovat myös PALTAn ja EK:n jäseniä.

”MTL:n strategisena tavoitteena on edelleen tehdä Suomesta markkinoinnin osaajamaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi teemme jatkossakin töitä. PALTAn ja EK:n jäsenenä strategiamme toteuttamiseen on entistä paremmat mahdollisuudet”, Virmala jatkaa.

MTL on markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijayritysten etujärjestö. MTL kokoaa yhteen yritykset, jotka parantavat markkinointiviestinnällä asiakkaidensa kilpailukykyä, luovat kasvua ja tekevät liiketoiminnalla tulosta. MTL:ään kuuluvien mainos-, media-, viestintä-, digi- ja tapahtumatoimistojen yhteenlaskettu myyntikate on noin 220 miljoonaa euroa. MTL:n jäsenenä on 101 yritystä, jotka työllistävät yhteensä noin 1600 henkilöä.

PALTAn jäseniä ovat 1 700 yritystä ja yhteisöä, jotka yhteensä työllistävät noin 140 000 työntekijää Suomessa. Jäsenistä 85 prosenttia on pieniä, alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä. PALTA valvoo jäsentensä etuja mm. työmarkkinakysymyksissä sekä julkista elinkeino-, työvoima-, koulutus-, innovaatio- ja liikennepolitiikkaa suunniteltaessa ja toteutettaessa. PALTA vaikuttaa yrittäjyyttä, palveluiden toimintaedellytyksiä ja kasvua tukevan verotuksen, kilpailulainsäädännön sekä sääntelyn kehittämiseen. PALTA on yksi EK:n suurimmista jäsenliitoista Teknologiateollisuuden ja Kaupan liiton kanssa.