Internetin käyttöaika kasvoi kaikissa ikäryhmissä. 15-69-vuotiaat käyttivät internetiä vuonna 2012 keskimäärin 2 tuntia 15 minuuttia päivässä, 9 minuuttia enemmän kuin vuonna 2011. Internetin käyttöaika on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä, eniten kuitenkin 15-29-vuotiaissa.

Televisio vie edelleen suurimman osan suomalaisten medioiden seuraamiseen käyttämästä ajasta. Myös television katseluun käytetty aika päivässä kasvoi edellisvuodesta kaikissa ikäryhmissä, keskimäärin kolmella minuutilla. TNS Atlas -tutkimuksen mukaan 15-69-vuotiaiden television katseluun käytetty aika oli vuonna 2012 keskimäärin 2 tuntia 35 minuuttia päivässä.

Radio on edelleen vahvasti mukana suomalaisen mediapäivässä, vaikka kuunteluaika vähenikin 4 minuuttia edellisvuodesta. Painettuna ja näköislehtenä ilmestyvien sanomalehtien lukuaika kasvoi vuodesta 2011 yhdellä minuutilla. Painettujen kaupunki- ja ilmaislehtien ja aikakauslehtien lukemiseen käytetty aika pysyi ennallaan.

Kaunokirjallisuuden lukemiseen käytetty aika pitää edelleen pintansa, mutta oppi- ja tietokirjojen lukuaika päivässä on vähentynyt tasaisesti viime vuosina. Koulutehtävien ja opintojen tueksi tietoa haetaan aiempaa aktiivisemmin verkosta.