Tamperelaiset viestintätoimistot Plenty’s Oy  ja Tammisto Knuutila Tammisto Oy ovat sopineet toimintojensa yhdistymisestä. Yhdistymisessä muodostuu yksi Pirkanmaan suurimmista viestintätoimistoista, jossa työskentelee toistakymmentä viestinnän eri osa-alueiden ammattilaista.  Kokonaisuutta täydentää tamperelaisten digitaalisen median kärkiyritysten kumppaniverkosto.

Yhdistyvien viestintätoimistojen asiakkaita ovat yritykset, yhteisöt ja julkisen sektorin organisaatiot, jotka tarvitsevat laadukasta sisältöä eri viestintäkanaviin.

Viestien määrän jatkuvasti lisääntyessä kasvavat myös sisällön laatuun kohdistuvat vaatimukset.  Toinen iso haaste viestijöille on sisällönhallinta.

”Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisun näihin haasteisiin vahvan sisältöosaamisen ja edistyksellisen teknologiaosaamisen yhdistelmästä”, sanoo toimitusjohtaja Jari Runsas, Plenty’s Oy.

”Visionamme on yhdistää omat ja kumppaneiden osaamiset uudenlaiseksi palveluportfolioksi, joka sisältää tuotteistetut sisältöpalvelut ja niitä tukevan tekniikan. Monipuolisen osaamiskombinaation tiivis yhteistyö luo uusia ratkaisuja asiakkaiden tiedottamisen ja markkinointiviestinnän tarpeisiin”, lupaa toimitusjohtaja Sirpa Virtanen, Tammisto Knuutila Tammisto Oy.

Kumppaneita ovat muun muassa verkkoviestinnän asiantuntija Differo Oy, teknisenä kumppanina sisällönhallintateknologian ja verkkopalveluratkaisujen ekspertti JJ-Net Group Oy, sekä teollisuuden viestintäpalveluihin erikoistunut Organisaatio-Sanomat Oy.

Yhdistymisen toteuduttua yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Plenty’sin nykyinen toimitusjohtaja Jari Runsas. Viestintätoimisto Tammisto Knuutila Tammisto Oy:n toimitusjohtaja Sirpa Virtanen siirtyy kehitys- ja yhteisöjohtajaksi. Myös muut Tammisto Knuutila Tammisto Oy:n nykyiset omistajat jatkavat yhtiön palveluksessa. Molempien yritysten henkilöstö jatkaa yrityksessä vanhoina työntekijöinä.

Yhtenä yhtiönä on tarkoitus päästä toimimaan 31.8.2013 alkaen. Yrityksen uusi nimi ja visuaalinen ilme julkaistaan yritysjärjestelyn tultua rekisteröidyksi.