Alan yritysten suhdanteiden saldoluku on nyt -20, kun vastaava lukema joulukuussa oli -39. Odotukset ovat kuitenkin negatiivisemmat kuin teollisuuden ja palveluiden odotukset Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n helmikuun barometrissä.

Koko toimialan suhdanneodotus (myyntikatteen saldoluku) on -1,2 %. Digi- ja viestintätoimistojen odotukset ovat myönteisimmät.

Alan yritysten luottamus oman myyntinsä positiiviseen kehitykseen on parantunut. 60 % vastaajista odottaa sen kasvavan, 32 % pysyvän ennallaan ja 7 % myynnin laskevan. Myös henkilökunnan kokonaismäärän kasvuun uskotaan. 41 % yrityksistä arvioi henkilökunnan määrän kasvavan, 46 % pysyvän ennallaan ja 13 % laskevan.

Viestintätoimistot uskovat erityisen positiivisesti uusiin rekrytointeihin. Jopa 52 % uskoo kasvattavansa henkilöstönsä määrää tämän vuoden aikana.

Vastaajista 66 % arvioi strategisten palveluiden kysynnän nousevan. Etenkin mediatoimistot luottavat näiden palveluiden kysynnän voimakkaaseen kasvuun. Myös digi-, viestintä- ja tapahtumatoimistot arvioivat strategisten palvelujen kysynnän nousevan seuraavan puolen vuoden aikana.

Suunnittelupalvelujen kysynnän uskotaan hieman laskevan, mutta pysyvän edelleen varsin hyvällä tasolla. Tuotantopalveluiden osalta yli puolet uskoo kysynnän pysyvän samana tai nousevan. Asiakastoimialoittain tarkasteltuna sekä kuluttajapuolen että B to B -markkinoille suunnattujen markkinointiviestinnän palveluiden kysynnän uskotaan kasvavan.

MTL-Barometrillä mitataan markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluyritysten käsitystä toimialan suhdannekehityksestä lähitulevaisuudessa. Tutkimus tehdään neljännesvuosittain. Ensimmäisen vuosineljänneksen kysely lähetettiin 424 suurimmalle markkinointiviestintäalan yrityksen toimitusjohtajalle. Vastaukset kerättiin 5.3.-28.3.2013. Tulokset on painotettu yrityskoon mukaan. Tutkimuksen toteuttaa MTL:n toimeksiannosta tutkimusyritys Think If Laboratories Oy.

Esittelyaineisto on ladattavissa osoitteessa: www.mtl.fi/Barometri