Gramex-korvauksia maksetaan äänitteiden käytöstä. Korvaukset jaetaan taiteilijoille ja tuottajille sen mukaan, kuinka paljon heidän äänitteitään on käytetty, esimerkiksi soitettu radiossa tai kopioitu ammattimaisesti. Korvauksia maksettiin vuonna 2012 yhteensä 10 204 taiteilijalle ja 2 215 tuottajalle. Taiteilijoiden keskimääräinen korvaus oli 614,68 euroa vuodessa ja tuottajien 3 371,88 euroa vuodessa. 94 taiteilijaa sai 10.000 euroa vuodessa, 127 taiteilijaa 5000-10 000 euroa vuodessa. 10 musiikkituottajaa sai yli 100 000 euroa vuodessa ja 8 musiikkituottajaa sai 50 000–100 000 euroa vuodessa.

Kerätyistä korvauksista Gramex jakaa musiikille lähes yhdeksän kymmenesosaa lopun kuluessa korvaushallinnon kuluihin. Muusikkojen liiton mukaan tekijänoikeuskorvaukset ovat esiintymispalkkioiden jälkeen suomalaisten muusikoiden suurin tulonlähde.