Tietokoneella digitaalisia lehtiä lukee nyt 59 prosenttia suomalaisista. Osuus ei ole kahden vuoden aikana juurikaan kasvanut. Sen sijaan lehtien lukeminen matkapuhelimilla ja tabletilla on lisääntynyt merkittävästi. Jo 18 prosenttia suomalaista lukee lehtiä matkapuhelimella ja seitsemän prosenttia tabletilla vähintään viikoittain. Kaksi vuotta sitten osuudet olivat kahdeksan prosenttia ja yksi prosentti.

– Uudet lukutavat yleistyvät samaa vauhtia laitekannan kasvun kanssa. Kun sanomalehdet ovat alkaneet saada digitaalisista versioista myös tilaustuloja, näyttää monikanavainen tulevaisuus lupaavalta, toteaa Sanomalehtien Liiton liittojohtaja Jukka Holmberg.

– Paperisen ja digitaalisen aikakauslehden lukeminen ei ole joko tai -valinta, päinvastoin. Aikakauslehtien eri julkaisutavat täydentävät hyvin toisiaan. Siksi paperisen lehden asema säilyy vielä pitkään vahvana, painottaa Aikakausmedian markkinointi- ja tutkimusjohtaja Saara Itävuo.

 

Verkon tuomat lisälukijat kasvattavat yhteistavoittavuutta

 

Kansallisen Mediatutkimuksen mukaan painettujen lehtien lukijamäärät laskivat hieman vuonna 2012. Vertailukelpoisten sanoma- ja aikakauslehtien yhteenlaskettu lukijamäärä laski 1,9 prosenttia puolen vuoden takaiseen tutkimukseen (syksy 2011/kevät 2012) verrattuna. Aikakauslehtien lukijamäärä pieneni 1,6 prosenttia ja sanomalehtien sekä niiden liitteiden 3,2 prosenttia.

Suomalaiset lukevat tutkituista lehdistä keskimäärin yhdeksää – seitsemää aikakauslehteä ja kahta sanomalehteä. Naiset lukevat keskimäärin useampia lehtiä kuin miehet. Samoin vanhemmat ikäluokat lukevat useampia lehtiä painettuina kuin nuoret.

Kansallinen Mediatutkimus kertoo myös, kuinka moni lukee kutakin lehteä vain painettuna, pelkästään verkossa tai molempia. Päivittäin ilmestyvillä sanomalehdillä ja varsinkin iltapäivälehdillä pelkästään verkkolehteä lukevat tuovat huomattavasti lisää lukijoita lehden yhteistavoittavuuteen. Aikakauslehdillä pelkkien verkkolukijoiden osuus on toistaiseksi selvästi vähäisempi.