EU-ympäristömerkin saadakseen painotalon tulee täyttää tietyt kriteerit, jotka koskevat muun muassa painomateriaalia ja painovärejä, painotuotteen kierrätettävyyttä, veteen joutuvia päästöjä, jätteitä, energiankäyttöä ja henkilökunnan koulutusta. Jotta EU-ympäristömerkki voidaan painaa painotuotteeseen, tulee sekä valmistusprosessin että raaka-aineiden täyttää asetetut kriteerit.

– Helprint on onnistunut erityisen hyvin painoväreissä olevan tolueenin kierrätyksessä sekä veteen joutuvien kupari- ja kromipäästöjen vähentämisessä. Sellaiset painotyön ostajat, jotka haluavat profiloitua ympäristön kannalta vastuullisiksi toimijoiksi, pitävät tärkeänä, että myös heidän julkaisemansa painotuotteet täyttävät ympäristövaatimukset, toteaa EU-ympäristömerkistä Suomessa huolehtivan Motiva Services Oy:n johtava asiantuntija Leena Nyqvist-Kuusola.

Painotalot ovat voineet hakea EU-ympäristömerkkiä elokuusta 2012 alkaen, jolloin EU-komissio julkaisi ekologiset arviointiperusteet ympäristömerkin myöntämiseksi painotuotteille.

– Viimeisen vuoden aikana olemme esimerkiksi vähentäneet veteen joutuvia päästöjä vielä noin 70–80 prosenttia siitä, mitä ne ovat ympäristönsuojelulain ja ympäristölupamme lupaehtojen mukaisesti olleet. Haluamme olla Mikkelissä hyvä toimija myös naapurustolle ja kantaa yhteiskuntavastuumme, toteaa Helprintin HSEQ Manager Juha Pulkkinen.

– Helprintissä on myös käynnissä ympäristöinvestointi, jolla tehostetaan laitoksen energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä merkittävästi. Pääsemme kokonaan eroon hiukkaspäästöistä siirtymällä energiantuotannossa raskaan polttoöljyn poltosta nestekaasun polttoon sekä liittymällä pääosin kotimaiseen energiaan pohjautuvaan kaukolämpöverkkoon, Pulkkinen mainitsee.

Painotaloille asetetut ympäristömerkin saamisen kriteerit tarkistetaan seuraavan kerran elokuussa 2016. Helprintille on myönnetty myös Joutsenmerkki eli Pohjoismainen ympäristömerkki sekä ISO9001-, ISO14001-, OHSAS14001- FSC- ja PEFC- sertifikaatit.