JM Tieto Oy on ylläpitänyt vuodesta 1996 lähtien Päättäjät ja Vaikuttajat -tietokantaa. Rekisteri kattaa kaikki Suomessa toimivat yli 540 000 yritystä ja yhteisöä taustatietoineen sekä näiden yli 630 000 vastuupäättäjää. Yli viiden työntekijän yrityksissä ja julkisella sektorilla rekisterin henkilöt perustuvat JM Tiedon selvittämiin operatiivisiin tai hankinnallisiin vastuualueisiin, joten rekisteri täyttää sähköisen viestinnän tietosuojalain vaatimukset sähköisessä markkinoinnissa ns. asemavaltuutuksista. Rekisterin ajantasaisuus on myös dokumentoitu, sillä jokaisen organisaatio- ja päättäjätiedon kohdalla on tarkistuspäivämäärä.

Itella Postin yhteistyö JM Tiedon kanssa alkoi kaksi vuotta sitten, mutta keskeytyi Itella Postin liiketoiminnan uudelleenjärjestelyjen vuoksi. Asiakkaat osoittivat kuitenkin runsasta kiinnostusta BtoB-markkinointipalveluita kohtaan. Itella Postin Markkinointipalvelut-yksikkö on päättänyt jatkaa palvelun tarjoamista hieman uudistetulla toimintamallilla. Jatkossa asiakas saa Itella Postista kattavat palvelut sekä BtoC- että BtoB-markkinointiin.

– Uusi käynnistäminen oli nyt nopeaa, koska yhteinen tahtotila oli entisestään vahvistunut ja monet asiat olivat jo valmiiksi suunniteltuna. Vaikuttaa myös vahvasti siltä, että Itellassa on tällä hetkellä positiivinen tekemisen meininki, joka varmasti tulee näkymään myös asiakkaisiin päin, toteaa JM Tieto Oy:n toimitusjohtaja Marko Viljanen.