Digitaalisen mainonnan uusimmat muodot kuten sosiaalisen median mainonta sekä mobiilimainonta potkivat lisävauhtia verkkomainonnan kokonaiskasvulle. In stream -videomainonnan nousu sekä Facebook-mainonnan huikea 104 prosentin kasvu nostivat display-mainonnan kokonaisuuden lähelle 100 miljoonaa euroa. Hakumainonnan merkityksen vahvistuminen näkyy lähes 25 prosentin kasvukäyränä.

”Uskon, että verkkomainonnan osuus mainonnan kokonaismäärästä nousee lähivuosina yli 30 prosenttiin. Myös verkkomainonnan rooli niin brändien rakentajana kun myynnin tekijänä kasvaa. Verkkomainonnan ekosyystemi monimutkaistuu ja analytiikan sekä teknologian rooli korostuu”, IAB:n hallituksen puheenjohtaja Jarkko Kyttänen toteaa.

Vuonna 2012 verkkomainonnan eri osa-alueet kehittyivät seuraavasti:

 Display-mainonnan osuus kokonaisuudesta on 96,7 milj. € eli 40 %, muutos viime vuoteen +14,8 %.

Luokiteltujen ilmoitusten osuus on 36,8 milj. € eli 15 %, muutos viime vuoteen -2,4 %.

Hakumainonnan osuus on 82 milj. € eli 34 %, muutos viime vuoteen + 24,6 %.

Sähköisen hakemistomainonnan osuus on 24,9 milj. € eli 10 %, muutos viime

vuoteen -19,4 %.

Facebook-mainonnan osuus on 9,4 milj. € eli 9,7 % display-mainonnan määrästä, muutos viime vuoteen +104 %.

In stream -videomainonnan osuus on 8,7 milj. € eli 11 % display-mainonnan määrästä, muutos viime vuoteen +20 %.

Mobiilimainonnan osuus on n. 1 milj. eli € 1,4 % display-mainonnan määrästä.