Yksi hovioikeuden jäsen olisi jättänyt rangaistukseen tuomitsematta. Syyte käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa keväällä 2011, jolloin käräjäoikeus hylkäsi syytteen.

Toimitusjohtaja Telanne kommentoi hovioikeuden tuomiota seuraavasti: ”Korhosen johtajasopimusta ei purettu hänen väittämillään perusteilla, enkä pidä hovioikeuden tuomiota oikeana. Perehdyn nyt huolella päätöksen perusteluihin ja harkitsen hakevani valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Tässä vaiheessa minulla ei ole asiaan muuta kommentoitavaa.”

Yhtiön hallitus on arvioinut Telanteen asemaa toimitusjohtajana nyt annetun päätöksen jälkeen. Kokonaisvaltaisen harkinnan jälkeen hallitus katsoo Telanteen nauttivan edelleen tehtäviensä suorittamisen edellyttämää luottamusta.