Joulukuussa tehdyn tutkimuksen mukaan Mainostajien Liiton jäsenyrityksistä 22 prosenttia aikoo lisätä investointejaan markkinointiviestintään tänä vuonna ja 37 prosenttia vähentää niitä. Viimevuotisen tason säilyttää 41 prosenttia. Lisääjien ja vähentäjien erotuksena syntyvä saldoluku on nyt -16. Vastaava luku viime syksyn tutkimuksessa oli vielä +12 ja vuosi sitten +2.

Vastaajista 86 prosenttia kertoo taantuman vaikuttavan jollain tavalla oman yrityksensä markkinointiin. Varautumiskeinoina mainitaan mm. mediamixin muutos eli käytettävien medioiden valikoimaa vaihdetaan. Myös markkinointitoimenpiteiden mittaamista tehostetaan ja viestintää lisätään. Toisaalta 14 prosenttia sanoo toimintansa jatkuvan ennallaan. Noin neljä vastaajaa viidestä arvioi tämänhetkisen taloudellisen epävarmuuden pienentävän yleisesti markkinointiviestinnän panostuksia Suomessa; joka viides uskoo tilanteen pysyvän ennallaan.

Mainoseurot aiotaan edelleen suunnata enenevästi verkkoon eri muodoissa – tosin saldoluvut ovat hieman maltillisemmat kuin aiemmin. Televisio jatkaa plussalla, jopa hieman syksystä piristyneenä. Printtimedian tilanne on sen sijaan kokonaisuudessaan heikko. Sanoma- ja kaupunkilehtien näkymät kyntävät yhä syvällä, mutta suurin negatiivinen muutos tuoreessa tutkimuksessa on aikakauslehtimainonnan pudotus aikaisempiin vuosiin verrattuna. Suotuisia aikoja on luvassa mm. myymälä-, mobiili- ja sähköpostimainonnalle. Myös panostukset sosiaaliseen mediaan jatkavat kasvuaan.

– Vaikka Mainosbarometri ei ennusta markkinointiviestinnän investointien kasvua, lukemat saattavat muuttua nopeastikin, jos talous toipuu, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Mainosbarometrissa kysyttiin jälleen erikseen Facebook-mainonnasta. Vastaajista 80 prosenttia ilmoitti mainostavansa Facebookissa, kaupan alan yrityksistä lähes kaikki.

Markkinointiviestinnän palvelujen ostaminen ei näytä notkahtavan samalla voimalla kuin mediaostot. Mainostajien yhteistyökumppaneista mainos-, viestintä- ja mediatoimistojen näkymät ovat jopa paremmat kuin syksyllä. Myönteisintä kehitystä on luvassa digitoimistoille.

Tutkimuksen mukaan yritysten kysyntänäkymät ovat jonkin verran heikentyneet syksystä. Kaikilla toimialoilla niiden uskotaan kuitenkin säilyvän verrattain hyvinä, ja saldoluvut ovat reilusti positiivisia.