Miltton on perustanut yksikön, joka keskittyy kolmannen sektorin organisaatioiden strategiseen konsultointiin sekä kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysten välisten suhteiden kehittämiseen, eli yritysyhteistyöhön. Toiminnasta vastaa Sanna-Mari Jäntti, joka ennen Milttonille siirtymistään vastasi World Design Capital Helsinki 2012 -hankkeen yritysyhteistyöstä ja varainhankinnasta.

”Nationalmuseum on suuren muutokset edessä. Rakennuksemme menee remonttiin ja toiminnot siirtyvät muualle. Samanaikaisesti uuden Nationalmuseumin suunnittelu on käynnissä. Etsimme kumppania yhteiskuntasuhteiden ja yritysyhteistyön kehittämiseen. Koska museon toimintakenttä on itsessään kansainvälinen, etsimme myös yhteistyökumppania tästä näkökulmasta. Nationalmuseum valitsi Milttonin kumppanikseen yrityksen laajaan osaamiseen ja aiempaan kokemukseen perustuen. Odotamme yhteistyöltä paljon”, sanoo Berndt Arell, Nationalmuseumin ylijohtaja.

”Tämä on uudelle toiminnallemme loistava alku. Nationalmuseum on Ruotsissa kansallinen instituutio ja kansallisaarre, jolla on valtava yhteiskunnallinen merkitys. Museolla on tärkeä yhteiskunnallinen rooli ja laaja yleisöpohja. On mukavaa huomata, että suomalaista osaamista arvostetaan myös naapurimaassamme”, sanoo Milttonin Sanna-Mari Jäntti.

Nationalmuseumin miltei 150-vuotiaassa rakennuksessa aloitetaan perusteellinen remontti. Sen vuoksi museo suljetaan 4. helmikuuta 2013 ja avataan tämänhetkisen suunnitelman mukaan uudelleen vuonna 2017. Nationalmuseumin remontin aikainen toiminta keskittyy uusiin tiloihin Tukholman keskustassa, sekä kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan.

Miltton Group on viime aikoina laajentanut palvelujaan esimerkiksi sijoittajasuhteissa, vaikuttajaviestinnässä, tutkimustoiminnassa sekä yhteiskuntavastuuviestinnässä. Yritys jatkaa näin asemansa vahvistamista käynnissä olevassa viestinnän murroksessa, jossa asiakkaat siirtävät panostuksiaan maksetuista kanavista ansaittuihin viestinnän muotoihin. Yhteiskunnallisen viestinnän ja yritysyhteistyön kehittäminen on keskeinen osa tätä panostusta.

Miltton Group työllistää tällä hetkellä noin 75 henkilöä. Myyntikatteen arvioidaan kasvavan kuluvan tilikauden aikana 25 % noin 5,5 miljoonaan euroon.