MTL:n suhdannebarometrin mukaan markkinointiviestinnän toimialan yritysten suhdanteiden saldoluku oli syyskuussa – 28 ja joulukuussa -39. Suhdanneodotukset ovat negatiivisemmat kuin viime syyskuussa ja ovat edelleen negatiivisemmat kuin teollisuuden ja palveluiden odotukset Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n marraskuun barometrissä.

Koko toimialan suhdanneodotus (myyntikatteen saldoluku) on 0,1 %. Digi- ja viestintätoimistojen odotukset ovat positiivisimmat.

Alan yritykset luottavat edelleen oman myyntinsä positiiviseen kehitykseen: 45 prosenttia vastaajista odottaa sen kasvavan, 27 prosenttia pysyvän ennallaan ja 28 % laskevan. Yrityksistä 59 % uskoo henkilöstömäärän pysyvän ennallaan, 24 % uskoo kasvuun ja 17 % arvioi henkilöstömäärän olevan laskussa. Positiivisemmin uusiin rekrytointeihin uskovat viestintätoimistot: 59 % uskoo kasvattavansa henkilöstönsä määrää.

 Strategisen suunnittelun odotetaan kasvavan

 

Liki puolet vastaajista arvioi strategisen suunnittelun kysynnän nousevan seuraavan puolen vuoden aikana. Erityisesti viestintätoimistot ja mediatoimistot luottavat voimakkaaseen kasvuun. Asiakastoimialoittain tarkasteltuna etenkin B to B -markkinoille suunnattujen markkinointiviestinnän palveluiden kysynnän uskotaan kasvavan.

”On positiivista, että strategisen suunnittelun kysyntä edelleen on kasvussa. Strategisen markkinoinnin ja viestinnän merkitystä ollaan vihdoinkin sisäistämässä”, sanoo MTL:n toimitusjohtaja Tarja Virmala.

 MTL-Barometristä

MTL-Barometrillä mitataan markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluyritysten käsitystä toimialan suhdannekehityksestä lähitulevaisuudessa. Tutkimus tehdään neljännesvuosittain. Kolmannen vuosineljänneksen kysely lähetettiin 433 suurimmalle markkinointiviestintäalan yrityksen toimitusjohtajalle. Vastaukset kerättiin 4.–21.12.2012. Tulokset on painotettu yrityskoon mukaan. Tutkimuksen toteuttaa MTL:n toimeksiannosta tutkimusyritys Think If Laboratories Oy.