Kauppalehti Oy:n aloittamat yt-neuvottelut koskevat yhtiön koko henkilöstöä lukuun ottamatta Tietopalvelut ja Verkkokehitys – osastojen työntekijöitä. Neuvottelun piirissä on yhteensä 129 henkilöä. Yhtiö arvioi, että suunnitelluilla muutoksilla voi olla henkilövaikutuksia ja että työn määrä voi vähentyä enimmillään yhdeksän henkilötyövuoden verran.

Syntynyt neuvottelutarve johtuu siitä, että mediayhtiöiden toimintaympäristö on muuttunut nopeasti ja sen arvioidaan muuttuvan edelleen seuraavina vuosina. Kauppalehti on digitaalisen medialiiketoiminnan edelläkävijä Suomessa ja haluaa olla voittajamedia jatkossakin. Digitaalinen murros edellyttää vielä nykyistä joustavampia toimintamalleja ja vahvempaa kehitysotetta. Tästä johtuen yhtiö suunnittelee uudelleenorganisointia sekä työtapojen ja toimintaprosessien muuttamista entistä tehokkaimmiksi ja kilpailukykyisemmiksi. Suunnitellut uudistukset koskevat sekä toimitusta että myynti- ja markkinointiosastoja.