”Atrian kannalta ratkaisevia tekijöitä olivat koko mediakentän vahva osaaminen – niin perinteisen median tehokkuuden parantaminen kuin digitaalisen median kehittämisen näkemykset ja sen resurssointi. Odotamme OMD:n haastavan meidät koko markkinointiviestinnän saralla”, sanoo Atria Suomen markkinoinnista vastaava johtaja Pasi Luostarinen.

”Atria on Suomen johtavia elintarvikemainostajia ja on kunnia saada työskennellä suomalaisen, laadukkaan ja vastuullisen brändin parissa. Atrialta löytyy vahvoja markkinoinnin osaajia, jotka ovat rohkeita kokeilemaan uutta ja joiden kanssa uskon yhteistyön olevan erittäin antoisaa. Atrian slogania mukaellen: Loistava asiakas, parempi mieli”, iloitsee OMD:n Viveka Tverin.