Ylen hallitus on hyväksynyt yhtiön uuden strategian ja tavoitteet vuosille 2013–2015 sekä ensi vuoden budjetin. Hallintoneuvosto vahvistaa strategian 11.12. Yhtiön uudet tavoitteet kumpuavat Yle-laista, jossa Ylen tehtävä on määritelty monipuoliseksi. Uudistettu laki Yleisradio Oy:stä ja uusi rahoitusmalli astuvat voimaan vuoden 2013 alusta.

”Kulttuurin ja sivistyksen vahvistaminen sekä tasa-arvon ja demokratian edistäminen digiajan mediamaailmassa kuuluvat Ylen rooliin. Ydintehtävämme on vahvistaa suomalaista yhteiskuntaa tarjoamalla kaikille tietoa, sivistystä, oivalluksia ja elämyksiä. Ylen sisällöt koskettavat kaikkia suomalaisia – myös heitä, jotka ovat yhteiskunnallisen keskustelun ulkopuolella”, sanoo Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kantola.

 Ylen hallituksen puheenjohtaja Kari Neilimo painottaa, että Ylen ykköstavoite on palvella yhä paremmin suomalaisia: ”Yle pyrkii siihen, että kaikki suomalaiset käyttävät vuoden aikana palveluitamme. Ylellä on jo nyt eurooppalaisittain varsin hyvä suhde yleisöönsä, mutta edelleen on kohderyhmiä ja vähemmistöjä, joita pitää palvella nykyistä paremmin. Haluamme olla koko kansan Yle.”

Ylen strateginen asiakkuustavoite on vuosi sitten määritetty lukusarjaksi 100 – 90 – 80, mikä tarkoittaa sitä, että 100 % eli jokainen suomalainen käyttää Ylen palveluita vuoden aikana, 90 % pitää niitä mielenkiintoisina ja 80 % käyttää palveluita päivittäin.

”Kirkastamme entisestään Ylen yhteiskunnalle luomaa arvoa”, sanoo Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen. ”Vaalimme yhteiskunnallista laatujournalismia sekä rikastutamme ja tallennamme suomalaista kulttuuria. Vahvistamme suomalaisten henkistä pääomaa.”

 

Uudet tavoitteet näkyvät jo ensi vuoden ohjelmistossa

 

Merkittävä osa Ylen ohjelmista jatkaa ennallaan. Suomalaiset näkevät ja kuulevat tuttuja ohjelmia tutuilla kanavilla edelleen. Ylen uudet linjaukset näkyvät suomalaisille ensi vuonna, kun yhtiö lisää kulttuuritarjontaa sekä panostaa vahvasti lasten ja nuorten ohjelmiin. Lapsille on syksyllä luvassa konserttikiertue ja muita musiikkiohjelmia sekä draamaa.

Yhdessä yritysten ja erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa Yle käynnistää vuonna 2013 nuorisotyöttömyyttä torjuvan monimediaisen suurhankkeen Nuorille työtä – nyt!

Kulttuuri ja kaikkien suomalaisten palveleminen näkyvät ruuduissa, kun Yle ja Kansallisteatteri käynnistävät vuonna 2013 draamayhteistyön. Myös RSO:n ohjelmistoon tulee useita suomalaisia kantaesityksiä, jotka Yle televisioi.

 Yle lisää yhteistyötään suomalaisten tuotantoyhtiöiden kanssa. Hyödyn ja arvon tuottamiseen suomalaisille kuuluvat myös kumppanuudet ja uudenlaiset yhteistyömuodot oppilaitosten ja kulttuurin tekijöiden kanssa.

”Haluamme edistää luovan alan elinvoimaa ja vireyttä sekä kotimaista tuotantoa. Tämä tuo luovan alan työpaikkoja eri puolille Suomea”, Kivinen toteaa.

 

”Toimimme avoimesti ja kuuntelemme suomalaisia herkällä korvalla. Huolehdimme siitä, että Ylen aineistot löytyvät helposti sähköisen median tarjonnan jatkuvasti kasvaessa ja erilaisten palvelumuotojen ja laajentuessa”, lupaa Kivinen. Tämän kanssa käsi kädessä kulkee mediakasvatus, etenkin nuorten parissa.

 

Yle tähtää maailmanluokan tekijäksi

 

Uuden ajan Yle haluaa tehdä maailmanluokan julkista palvelua.

”Suomalaisten omistaman Ylen pitää pyrkiä tarjoamaan parasta mahdollista sisältöä ja palvelua. Haluamme olla maailman mittakaavassa laadukas yhtiö joka suhteessa”, Kivinen linjaa.

 Media-alan osaamisen kehittäminen ja uudistaminen korostuu Ylen yhtenä päätavoitteena.

 ”Tämä jo käynnissä oleva työ on välttämätöntä media-alan rajun muutoksen vuoksi. Parhaimmillaan voimme olla veturina uudistamassa koko toimialaa ja luomassa suomalaisia formaatteja kasvaville kansainvälisille vientimarkkinoille. Haluamme viedä suomalaista luovuutta maailmalle”, Kivinen kertoo.

 Suomessa vallitsee Kivisen mukaan hyvä tasapaino kaupallisen median ja julkisen palvelun välillä. ”On arvokasta, että meillä on monimuotoinen media. Se varmistaa osaltaan myös kotimaisen sisältötarjonnan monipuolisuuden. Ylen tehtävän laaja määrittely sekä rahoitusratkaisuosoittavat, että Suomessa on vahvaa poliittista tahtoa taata palvelujen rikas kirjo ja kotimainen sisällöntuotanto”, Kivinen toteaa.

 Ylessä mitataan monin tavoin yleisösuhteen ja asiakkuuden kehittymistä. Linjattujen päätavoitteiden saavuttamista seurataan systemaattisesti tutkimuksin ja arvioinnein.

 

Rahoitusratkaisu tuo jatkuvuutta

 

Ylen vuoden 2013 toiminnan suunnittelu on perustunut ensi vuoden alusta voimaan astuvaan uuteen rahoitusmalliin. Vuonna 2013 Yle-veron kertymä yhtiölle on 500 miljoonaa euroa, josta yhtiö maksaa arvonlisäveron. Tämän jälkeen toiminnan rahoittamiseen jää 455 miljoonaa euroa, minkä lisäksi Ylellä on palveluihin ja ohjelmatoimintaan liittyviä myyntituottoja sekä vuokratuottoja lähes 13 miljoonaa euroa.

 Ylen kuluista noin kaksi kolmasosaa liittyy oman henkilökunnan työhön, itsenäisiltä tuotantoyhtiöiltä ja muilta palvelutuottajilta ostettuun työhön. Kulut on mitoitettu vastaamaan tulotasoa siten, että yhtiön tulostavoite on 4,7 miljoonaa euroa vuonna 2013. Tämä mahdollistaa vastaavan suuruisen tappion vuonna 2014, jolloin Ylen kanavilla näkyy paljon muun muassa isoja urheilutapahtumia.

Rahoitusmallin muutoksen vuoksi Yle joutuu ottamaan noin 80 miljoonaa euroa lainaa koska tv-maksutulot ja verotulot rytmittyvät eri tavoin. Lainan hoito (korot ja lyhennykset) vievät yhtiön käytettävistä olevista varoista noin 10 miljoonaa euroa vuodessa.