Johtokunnan uudet jäsenet ovat Ilmarisen viestintä- ja henkilöstöjohtaja Päivi Sihvola, Valion digitaalisen markkinoinnin päällikkö Jussi-Pekka Erkkola, Suojelupoliisin viestintäpäällikkö ja johtoryhmän jäsen Liinu Lehto-Seljavaara, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston viestintäpäällikkö Johanna Salomaa-Valkamo sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun vanhempi yliopiston lehtori, dosentti Anne Kankaanranta. Uusi johtokunta aloittaa työnsä vuoden 2013 alussa.

Yhteisen tekemisen voima korostuu

Johtokunnassa jatkaa puheenjohtajana vuosi sitten ProComin johtoon valittu Fazer-konsernin viestintä- ja sidosryhmäsuhdejohtaja Ulrika Romantschuk. Muut jatkavat johtokunnan jäsenet ovat viestintätoimisto Conexion osakas ja vanhempi neuvonantaja Kimmo Collander, DNA:n viestintäjohtaja Vilhelmiina Wahlbeck, Palvelualojen ammattiliiton PAM:in viestintäjohtaja Timo Piiroinen sekä Tieto Oyj:ssä työskentelevä markkinointi- ja viestintäpäällikkö Minna Rautakorpi.

”Tavoitteenamme on vahvistaa entisestään siteitä ja yhteistä tekemistä viestinnän, markkinoinnin ja HR:n välillä. Vuosikokouksessa vahvistetuissa uudistetuissa yhteisöviestinnän periaatteissakin todetaan, että viestinnän vanhat rajat ovat katomassa. Tarvitaan yhteistä näkemystä ja saumatonta yhteistyötä niin organisaatioiden sisällä kuin yritysten ja organisaatioiden välilläkin”, toteaa puheenjohtaja Romantschuk.

Viestintäalan suurin järjestö jatkaa kasvuaan

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n jäsenmäärän kasvu on jatkunut viime vuosina. Viiden miljoonan asukkaan maassa 2100 jäsenen järjestö on kansainvälisestikin mitattuna kooltaan merkittävä. Siihen kuuluu noin 2/3 kaikista Suomessa viestinnän parissa työskentelevästä ammattilaisista.

ProCom kuuluu viestintäjärjestöjen kansainväliseen katto-organisaatioon, Global Alliance for Public Relations and Communication Management (GA) -järjestöön. ProComin toimitusjohtaja Elina Melgin edustaa Suomea ja Pohjoismaita GA:n hallituksessa.