Suunnitelluista toimintatavan ja organisaation muutoksista johtuen Iltalehdessä käynnistetään sekä taittoa että henkilöuutiset ja viihde -osastoa ja tv-toimitusta koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Tuotannollisin perustein käytävien neuvottelujen tarkoituksena on muun muassa uudistaa tuotantoprosessia ja vuorojärjestelyjä.

Työnantaja on arvioinut, että suunnitelluilla toimintatavan muutoksilla voi olla toteutuessaan henkilövaikutuksia. Enimmillään muutokset toimintatavassa saattavat vähentää työn määrää Iltalehdessä taiton osalta enintään viidellä ja yt-menettelyn alaisen sisällöntuotannon osalta enintään neljällä henkilötyövuodella.

Iltalehti kuuluu Alma Mediaan.